Uutisarkisto

Tiedote Kodjalan koulun saneerauksista

Julkaistu: 15.11.2023

  Kodjalan koulun liikuntasalin vesikatolla tapahtui iso vuoto kesällä 2023. Vesivuodon syynä on ollut vanhan aluskatteet pettäminen ja sadeveden pääsy yläpohjaan. Vesivuodon seurauksena liikuntasalin pohjoisen puolen yläpohjarakenteisiin, 2. kerroksen iv-konehuoneeseen ja varastoon, sekä 1. kerroksen pukutilojen sisäänkäynnin kattorakenteisiin on vuotanut vettä.
   Katon korjaustoimenpiteisiin ryhdyttiin välittömästi:
    • Käsityöluokka ja varasto tyhjennettiin ja otettiin pois käytöstä, myös tilojen ilmanvaihtokanavat suljettiin ja tiloihin asennettiin kuivaava puhallin imemään ilmaa ja kosteutta ulos.
    • Kastuneita rakennusosia alettiin purkamaan, kuten yläpohjan villaeristeet ja varaston, käsityöluokan ja iv-konehuoneen pintarakenteita. Purkutyöt etenevät ja niitä jatketaan edelleen, kun havaitaan kastuneita rakennusosia ja kun tiloihin on mahdollista käytön kannalta päästä.
    • Liikuntasalin pohjoisen puolen vesikate aluskatteineen uusittiin elokuussa 2023.
    • Yläpohjan eristekerrokset on asennettu takaisin.
        Korjaustoimenpiteet jatkuvat:
         • Purkutöitä jatketaan 19.12. alkaen liikuntasalin katon ja pukutilojen sisäänkäynnin alueella, jolloin tilat otetaan väliaikaisesti pois käytöstä. Purkutöiden aikana kartoitetaan vesivahinkoalueen laajuutta ja havaintojen perusteella purkualuetta laajennetaan tarpeen mukaan.
         • Pintarakenteet liikuntasalin ja pukutilojen sisäänkäynnin osalta uusitaan heti purkutöiden jälkeen.
           Korjaustoimenpiteiden tarkoituksena on uusia kaikki vaurioituneet rakenteet ja saattaa tilat käyttökuntoon. Kuitenkin on syytä tarkastella tässä vaiheessa tilojen käyttötarkoitusta ja arvioida jälleenrakennustöiden edetessä käsityöluokan ja varaston tarpeellisuutta. 
            Korjausalue on vaikeakulkuinen ja tilat työturvallisuuden näkökulmasta haastavat, joka pidentää korjausaikaa. Tavoitteena on, että liikuntasali ja sen oheistilat olisivat käytössä 8.1.2024.