Uutisarkisto

Terveyskeskuksessa valmius etäpalvelun asiakasmaksun käyttöönottoon

Julkaistu: 18.11.2020


Laitilan sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontui tiistaina 17.11.2020. Valiokunta päätti, että 1.12.2020 alkaen terveyskeskuksessa on mahdollisuus ottaa käyttöön etäpalvelun asiakasmaksut. Etäpalvelu on tulevaisuudessa vaihtoehto fyysiselle vastaanottokäynnille. Palvelua kehitetään ja tiedotetaan asiakkaille ennen käyttöönottoa. Etäpalvelulla tarkoitetaan puhelimen, tietokoneen tai tabletin välityksellä toteutettavaa palvelua, joka on vuorovaikutteista ja yksilöllistä. Jos etäpalvelussa huomataan fyysisen vastaanottokäynnin tarve, peritään asiakasmaksu vain toisesta kontaktista asiakkaan kanssa. Etäpalvelun asiakasmaksujen perusteet tulevat voimassa olevista vastaanottokäyntimaksuista. Laitilassa on asianmukaiset tilat, laitteet ja yhteydet etävastaanottoa varten ja tietoturvallisuuden kannalta potilasturvallisuus pystytään takaamaan. Asiakkailla on tarvittaessa aina mahdollisuus fyysiseen vastaanottokäyntiin.

Ikääntyneen väestön palveluiden järjestämissuunnitelma lausunnolla

Viimeisin ikääntyneen väestön palveluiden järjestämissuunnitelma on laadittu vuosille 2017-2020 ja valiokunnalle oli toimitettu lausunnon antamista varten järjestämissuunnitelmaluonnos vuosille 2021-2024. Suunnitelman tärkeimmiksi painopisteiksi oli nostettu palveluntarpeen arvioinnin kehittäminen, muisti- ja palveluneuvonnan kehittäminen, yksinäisyyden vähentäminen, vapaaehtoistoiminnan lisääminen, omaishoidon kehittäminen ja laitoshoidon paikkojen muuttaminen tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Luonnoksessa tuodaan myös esille haave ikääntyneen väestön hyvinvointikeskuksesta, johon voitaisi keskittää useita ikääntyneiden palveluita. Asiakkaan kannalta palveluiden yhteensovittaminen onnistuisi keskuksen myötä ketterämmin ja vaalisi ikääntyneen väestön yhteisöllisyyttä.

 

Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas, puh. 050 336 5269, johanna.ahokas@laitila.fi