Teknisen valiokunnan kokous 19.8.2020

Julkaistu: 20.8.2020

Pähkinäpensaan päiväkodin investointimäärärahasta esitetään siirrettäväksi käyttämättä jäänyttä osuutta Winnovan peruskorjauksiin. Kuva päiväkodin rakennusvaiheesta alkuvuodesta 2020.

 

TEKNINEN VALIOKUNTA KÄSITTELI INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN SIIRTOA

Tekninen valiokunta kokoontui syyskauden ensimmäistä kertaa keskiviikkona 19.8.2020. Valiokunta käsitteli investointimäärärahojen siirtämistä kahden eri investoinnin osalta. Laessaaren asemakaava-alueen laajennuksen vesi- ja viemäritöihin oli tälle vuodelle varattu 100 000 euroa,  joita esitettiin siirrettäväksi Tuunan alueen vastaaviin töihin. VT 8-suunnittelutyöt eivät ole edenneet aikataulussa, eikä Laessaaren asemakaavan laajennusta ole tästä johtuen voitu viedä eteenpäin. Valiokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle määrärahan siirtoa Tuunassa olevalle alueelle, jolle ei ole vielä rakennettu vesi- ja viemärilinjoja. Tällä alueella hanke on mahdollista toteuttaa nopealla aikataululla.

Investointimäärärahojen siirtoa päätettiin esittää myös Pähkinäpensaan päiväkodin määrärahojen osalta. Hankkeelle varatuista määrärahoista tulee jäämään vähintään 50 000 euroa käyttämättä. Valiokunta päätti esittää tämän summan siirtoa Winnovan kiireellisiin peruskorjauksiin. Kuluvan vuoden aikana Winnovassa on jo tehty korjausehdotusten mukaisia sisäilmakorjauksia, joita olisi tarpeen jatkaa toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Määrärahojen siirrot menevät vielä kaupunginhallituksen ja sen jälkeen kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Valiokunta myös valitsi urakoitsijan tänä vuonna toteutettavaan haja-asutusalueiden tievalaisimien uusimiseen. Kahdesta tarjouksen jättäneestä valiokunta valitsi ELTEL Networks Oy:n, joka toteuttaa uusimisen 81 900 euron kokonaishintaan. Hankkeen määrärahat saadaan tälle vuodelle varatusta tie- ja katuvalaistussaneerausmäärärahasta. 

 

Lisätietoja: tekninen johtaja Mika Raula, puh. 050 0596127, mika.raula@laitila.fi