Uutisarkisto

Tekninen valiokunta päätti saatavien poistoista

Julkaistu: 24.11.2022

Tekninen valiokunta kokoontui keskiviikkona 23.11.2022 ja asialistallaan valiokunnalla oli tällä kertaa julkisuuslain nojalla salassa pidettäviksi merkittyjä asioita. Asiat koskivat vahingonkorvauksia ja kaupungin vesijohdosta irtisanoutumisilmoitusta. Myös vuoden 2022 saatavien poistoja käsiteltiin. Kaupungin hallintosäännön mukaisesti saamiset voidaan poistaa tileiltä, mikäli ulosottoviranomainen on todennut asiakkaan varattomaksi tai mikäli laskun perintätoimista aiheutuu laskua suuremmat kustannukset tai mikäli poistolle on oikeudelliset perusteet. Maksun lykkäyksen myöntämisestä tai poistamisesta päättää valiokunta omalta hallintoalaltaan. Tekninen valiokunta teki saatavien poistoja yhteensä yli 30 000 euron osalta. Saatavien poistoja on kukin valiokunta tehnyt syksyn aikana oman toimialansa osalta.Lisätiedot: tekninen johtaja Mika Raula, puh. 0500596127, mika.raula@laitila.fi