Uutisarkisto

Suomen malli Laitilassa - harrastukset osaksi kouluarkea

Julkaistu: 18.3.2021

Harrastamisen Suomen malli on Opetus- ja kulttuuriministeriön hanke, jonka päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Harrastustoiveita on kartoitettu valtakunnallisella kyselyllä laitilalaiskouluissa syksyllä 2020.

Parkour alakoululaisten ehdoton suosikki

Parkour on laji, jossa pyritään liikkumaan ympäristössä mahdollisimman notkeasti ja sulavasti ilman apuvälineitä käyttäen apuna hyppimistä, kiipeilyä ja tasapainoa. Sekä Kappelimäen koulussa että Laitilan Kyläkouluissa parkour nousi harrastustoiveissa selvästi suosituimmaksi lajiksi. Myös kuvataide, elokuva ja animaatio, pelisuunnittelu ja koodaus, valokuvaus sekä ruuan laitto saivat runsaan suosion. Kappelimäen koululaiset toivoivat lisäksi esimerkiksi sirkusta, ja Kyläkoulun oppilaat metsästyskerhoa.

Kuntosali ja elokuva & animaatio yläkoululaisten toiveissa

Varppeen oppilaat toivoivat eniten kerhoilta kuntosalia, elokuva ja animaatiota sekä parkouria. Yläkoulun kyselyn vastausprosentti on muutamaa vastausta vaille sata, joten otantaa voidaan pitää erinomaisena. Varppeen top 10 -listalla on mukana monia taiteen muotoja, pelisuunnittelu ja koodaus sekä jalkapalloa. Top10 listalle mahtuivat ne aiheet ja lajit joita on toivonut 91 vastaajaa tai useampi.


Haluaisitko järjestää harrastuskerhon Laitilaan?

Laitilan kaupunki tulee hakemaan rahoitusta  hanketta varten lukukaudelle 2021–2022 ja etsii nyt yhteistyökumppaneita toteuttamaan kerhoja. Harrastustoimintaa voi järjestää yhdistykset, järjestöt tai vaikka kaupungin henkilökunta. Järjestäjät saavat korvauksen pidetyistä harrastustunneista.

Keräämme tietoa harrastustarjonnasta kyselyllä, jossa kartoitamme arvioituja kustannuksia, osallistuvien nuorten määrää sekä toiminnan sisältöjä. 

Toivomme harrastustoimijoiden ilmoittamaan kiinnostuksensa webropol-kyselyllä 5.4.2021 mennessä.

Linkki kyselyyn.


Lisätietoja Suomen mallin etenemisestä:

Noora Mantere
nuorisopäällikkö
p. 040 717 7817
noora.mantere@laitila.fi

Emilia Andersson
vapaa-aikapäällikkö 
p. 050 518 0589
emilia.andersson@laitila.fi


Laitilalaiset perusopetuksen 1.-9.luokkien oppilaat ovat osallistuneet valtakunnalliseen harrastuskyselyyn syyslukukauden 2020 aikana. Harrastuskyselyssä oli mukana 62 eri harrastusta. Laitilassa kyselyyn vastattiin seuraavasti:
Varppeen koulu 7.-9.lk: 293 vastausta
Kappelimäen koulu 1.-6.lk 196 vastausta
Laitilan Kyläkoulu 1.-6.lk 173 vastausta

Lisäksi Laitilan Kyläkouluissa Suontaan sekä Soukaisten koulutaloissa tehtiin saman kyselyn paperiversio helpottamaan 1.-2. luokkalaisten vastaamista.

Kyselyn vastaukset on nähtävillä kokonaisuudessaan Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla vastausmäärittäin:
Koululaiskyselyn tulokset 2020

Koululaiskyselyn lisätaulukot