Uutisarkisto

Sote-valiokunta päätti terveyskeskusosaston paikkaluvun muuttamisesta

Julkaistu: 21.9.2022


Laitilan sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontui tiistaina 20.9.2022 ja päätti laskea terveyskeskusosaston paikkaluvun 23+1:stä 20+1:een. Muutoksen myötä vuodeosaston hoitajamitoitus on 0,83 aiemman 0,73 sijaan. Muutoksen myötä taataan myös jatkossa laadukas ja potilasturvallinen vuodeosastohoito sekä tuetaan henkilökunnan jaksamista. Sairaanhoitopiirissä on koettu hoitajapulaa, mikä on osaltaan heijastunut myös Laitilaan, kun terveyskeskusosaosto on hoitanut potilaita ylikunnallisesti. Osaston täyttöaste nousi kesän aikana huomattavasti aiempaa suuremmaksi. Hyvinvointialueelle siirtymisen ja hoitajapulan jatkumisen myötä potilaiden hoito ylikunnallisesti tulee todennäköisesti jatkumaan vähintään samalla tasolla. Laitilan terveyskeskusosaston hoitajamitoitus on verrokkikuntiin nähden ollut matala ja muutoksen myötä sitä nyt vahvistettiin.


Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas, puh. 050 336 5269, johanna.ahokas@laitila.fi