Sote-valiokunta hyväksyi ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoidon toimintaohjeet

Julkaistu: 17.12.2020

Laitilan sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontui keskiviikkona 16.12.2020 ja hyväksyi Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoidon toimintaohjeet vuodelle 2021. Kaarinan kaupunki toimii perhehoitoyksiköstä vastaavana kuntana ja perhehoitoyksikön toiminnassa on mukana yhteensä 23 varsinaissuomalaista kuntaa.

Perhehoitoyksikkö järjestää perhehoitoa kehitysvammaiselle tai muuten erityistä tukea tarvitsevalle lapselle, nuorelle tai aikuiselle sekä ikääntyneelle henkilölle. Toimintaohjeita noudatetaan jokaisen toiminnassa mukana olevan kunnan alueella ja näin ollen varmistetaan, että perhehoidon järjestämisessä on samanlaiset käytännöt. Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan kodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoidon tavoitteena on antaa mahdollisuus perheenomaiseen ja hänen tarpeidensa mukaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin. Tavoitteina ovat myös asiakkaan perusturvallisuuden ja sosiaalisten suhteiden edistäminen. Kehitysvammaisten lasten ja nuorten perhehoidossa tavoitteena on myös tukea kehitystä ja vanhempien jaksamista. Aikuisten kehitysvammaisten perhehoidossa on tärkeää yhteisöllisen asumisen järjestäminen.


Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas, puh. 050 336 5269, johanna.ahokas@laitila.fi