Uutisarkisto

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokous 13.5.2020

Julkaistu: 15.5.2020

LAITILA MUKAAN SOTE-UUDISTUSTA VALMISTELEVIIN HANKKEISIIN

Laitilan sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontui keskiviikkona 13.5.2020. Käsiteltävänä valiokunnalla oli kaksi pyyntöä hankehakemuksiin osallistumiseksi. Molemmat vireillä olevat hankkeet liittyvät maan hallituksen käynnistämään sote-uudistuksen valmisteluun ja kattavat Varsinais-Suomen kunnat ja sote-kuntayhtymät.

Toisessa hankkeessa haetaan valtionavustusta kansallisen Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Varsinais-Suomen hankehakemuksen ensimmäisessä vaiheessa keskitytään erityisesti ennaltaehkäisevään työhön, peruspalvelujen saatavuuden parantamiseen sekä palvelujen oikea-aikaisuuden ja vaikuttavuuden kohentamiseen. Hankkeen myöhemmässä vaiheessa tavoitteena on rakentaa alueelle yhtenäisillä toimintamalleilla toimivat sote-keskukset. Valtion-avustusta haetaan yhteensä 5,55 miljoonaa euroa. Koska hankerahoitus kattaa 100 prosenttisesti valtionapuun oikeutetut kustannukset, ei kunnille muodostu omavastuuosuuksia.

Toisessa hankkeessa taas haetaan valtionavustusta vapaaehtoisen alueellisen yhteistyön ja yhteisen valmistelun tukemiselle. Varsinais-Suomessa avustuksella keskityttäisi muun muassa palveluketjujen mallintamisen, etäpalvelujen reittikartan ja tietojärjestelmien yhtenäistämisen osa-alueisiin. Myönnettävän valtionavustuksen määrä voi olla enintään 80 prosenttia avustukseen oikeuttavista kustannuksista. Alustavan laskelman mukaan Laitilan omarahoitusosuudeksi tulisi maksettavaksi lähes 60 000 euroa. 

Valiokunta päätti, että Laitilan kaupunki osallistuu muiden Varsinais-Suomen kuntien kanssa hankkeisiin. Omarahoitusosuutta vaativan hankkeen osalta todettiin, ettei kuluvan vuoden talousarviossa ole varauduttu omarahoitusosuuteen. Mikäli valtion rahoitus saadaan ja omarahoitusosuus tule maksettavaksi jo tänä vuonna, tullaan siihen hakemaan lisämääräraha. Päätökset lähetettiin edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

 

 Lisätietoja: sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila, puh. 050 3365269, jussi.mattila@laitila.fi