Uutisarkisto

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokous 10.6.2020

Julkaistu: 11.6.2020

Oppilashuollon ja sosiaalitoimen palvelujen yhteistyöllä parannetaan lasten ja nuorten tilannetta. Kuva: Pixabay

 

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA JALKAUTETAAN YHTEISTYÖTÄ TIIVISTÄMÄLLÄ

Laitilan sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontui kevätkauden viimeistä kertaansa keskiviikkona 10.6.2020. Osana talouden tasapainottamisohjelmaa vuosille 2020-2022 kaupunginvaltuusto päätti, että lapsiperheiden palveluja tehostetaan, sovitetaan yhteen ja yhteistyötä lisätään. Tavoitteena on oppilashuollon ja sosiaalitoimen lapsiperheiden palvelujen toiminnan vaikuttavuuden lisääminen panostamalla ennaltaehkäisevään työhön, jolloin korjaavien toimenpiteiden tarve vähenee.

Tasapainotustoimen toteuttamiseksi on sivistys- ja sosiaalitoimessa ryhdytty kehittämään yhteistyötä ja koronapoikkeusolojen aikana otettu jo käytännön askeleita uudenlaisen yhteistyön merkeissä. Poikkeusolojen aikana sivistys- ja sosiaalitoimi ovat kokoontunet päivittämään lasten ja nuorten tilannetta ja pohtimaan kulloinkin tarvittavia toimenpiteitä.

Valiokunnalle ehdotettiin, että sosiaali- ja terveysjohtajalle delegoidaan päätösvalta nimetä ohjausryhmään 3-5 henkilöä sosiaali- ja terveystoimesta. Ohjausryhmän tehtävänä on määritellä tavoitteet ja suunnat yhteistyölle sekä kartoittaa mahdolliset rajapinnat. Yhteistyöstä ja sen toteutuksesta vastaavat kaikki ao. viranhaltijat ja työntekijät. Valiokunta teki päätöksen ehdotuksen mukaisesti.

 

Lisätiedot: vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Koski, puh. 050 336 5269, sari.koski@laitila.fi