Sosiaali- ja terveystoimen alkuvuoden talouden toteuma täsmällisesti suunnitellun mukainen

Julkaistu: 9.9.2021

Laitilan sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontui keskiviikkona 8.9.2021 ja merkitsi osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2021 tiedokseen. Toimialan toimintakate on toteutunut suunnitellusti sen ollessa 50,5 %. Tehtäväalueittain toimialan sisällä toteumassa on vaihtelua. Toimeentulotuen tehtäväalueella toimintakate on 85,5 % ja sen menot ovat selkeästi ylittyneet. Ylitys johtuu työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuista. Työllisyyden parantamiseksi on kaupungissa käynnissä ”Kaveria ei jätetä” -nimellä toimiva osatyökykyisten työllistymishanke, jonka toivotaan tuovan helpotusta toimeentulotuen menoihin. Joillain tehtäväalueilla on taas toimintakate jäänyt selkeästi alle 50 %, kuten hallinnon tehtäväalueella. Siellä henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat alittaneet tässä vaiheessa vuotta suunnitellun tason.


Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas, puh. 050 336 5269, johanna.ahokas@laitila.fi