Uutisarkisto

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin muutoksia lakiuudistuksen myötä

Julkaistu: 24.6.2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto laajenee koskettamaan mm. suun terveydenhuoltoa. Kuva: pexels.com

Laitilan sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontui keskiviikkona 23.6.2021 ja päätti hyväksyä uudet sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen ja maksukattoa koskevat muutokset 1.2.2022 alkaen. Muutosten taustalla on asiakasmaksulain uudistuminen, jonka myötä laajennetaan terveyspalvelujen maksuttomuutta sekä kohtuullistetaan maksuja. Uudistuksessa korostetaan asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan.

Asiakasmaksulakiin on esimerkiksi lisätty säännökset pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksuista. Maksut määräytyvät yhdenmukaisin perustein niin kotiin annettavissa palveluissa kuin pitkäaikaisessa tavallisessa palveluasumisessakin. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksuista säädetään puolestaan pitkälti vastaavasti kuin pitkäaikaisen laitoshoidon maksuista. Tällä tavoin intensiivisen hoidon ja huolenpidon tarpeessa olevien asiakkaiden maksut peritään mahdollisimman yhdenmukaisin perustein. Maksuja ei uudistuksen myötä saa periä perusterveydenhuollossa sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön vastaanottokäynneistä 18 vuotta täyttäneeltä. Myös perusterveydenhuollossa avohoitona järjestetty mielenterveystyö on maksutonta kaiken ikäisille asiakkaille.

Asiakasmaksujen maksukatto laajenee vuoden 2022 alusta alkaen koskemaan suun terveydenhuoltoa, terapioita, tilapäistä kotisairaanhoitoa ja kotisairaalahoitoa. Myös toimeentulotuesta maksetut maksut ja etäyhteyksin tuotetut palvelut kerryttävät maksukattoa.

 

Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas, puh. 050 336 5269, johanna.ahokas@laitila.fi