Sivistysvaliokunnan kokous 13.2.2020

Julkaistu: 14.2.2020

Nuorisotoimen kohdeavustusta voi hakea esimerkiksi nuorille suunnattujen tapahtumien toteutukseen. 

 

VALIOKUNTA PÄÄTTI NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERIAATTEISTA

Nuorisotoimintaa tuetaan perus- ja kohdeavustuksilla

Sivistysvaliokunta kokoontui torstaina 13.2. ja pöydällään sillä oli nuorisotoimen vuoden 2020 avustusten hakua ja jakoa koskeva asia. Esityksen mukaisesti valiokunta päätti, että perusavustusten hakuaika on huhtikuu ja kohdeavustusten jatkuvana hakuna toteutettu hakuaika on 1.3.-22.11. Perusavustusta, jota on kaikkiaan varattu 10 000 euroa, myönnetään nuorisotoiminnan piirissä toimivan rekisteröidyn seuran tai yhdistyksen perustoiminnan tukemiseen. Kohdeavustusta taas suunnataan ensisijaisesti Laitilassa järjestettävään nuorille suunnattuun toimintaan ja tapahtumiin tai laitilalaisten nuorten hyvinvointia tukeviin hankintoihin. Kohdeavustuksiin on varattu 5000 euroa sillä periaatteella, että yhdelle toimijalle myönnetään enimmillään 1000 euroa avustusta. Kohdeavustuksen saaneella on neljän kuukauden toteuttamis- ja raportoimisvelvollisuus. Nuorisotoimi kannustaa eri tahoja ja toimijoita hakemaan rohkeasti avustusta. Nuorille suunnatuille tapahtumille ja toimille on Laitilassa olemassa tilausta, johon näiden avustustenkin muodossa pyritään vastaamaan, kiteyttää sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen.

Kyläkoulujen hallinnollinen yhdistäminen parantaa resurssien yhteiskäyttöä

Sivistysvaliokunnan käsittelyssä oli myös asia Laitilan haja-asutusalueilla toimivien koulujen hallinnollisesta yhdistämisestä 1.8.2020 alkaen, johon valiokunta antoi hyväksyntänsä. Yhdistäminen koskee siis Itäkulman, Suontaan, Soukaisten, Untamalan ja Kodjalan kouluja. Yhdistämisen myötä niin toiminnallisten, pedagogisten kuin taloudellistenkin resurssien yhteiskäyttöä voidaan entisestään tehostaa. Esimerkiksi oppikirja- ja koulutarviketilauksia tehdessä on kaupungille taloudellisesti edullisempaa tehdä hankinta yhdistettynä yksikkönä kuin jokaisen koulun erikseen. Yhdistämisessä syntynyt koulukokonaisuus tulee kevään aikana saamaan myös oman nimensä. Yhdistetyn koulun toimipisteistä tullaan kuitenkin jatkossakin käyttämään kunkin koulutalon mukaista tuttua nimeä. Mahdollinen yksittäisen koulutalon lakkauttaminen käsitellään edelleen palvelusuunnitelmaan kirjatuin periaattein.

Suomi toisena kielenä -opettajan virkasuhdetta esitetään kaupunginhallitukselle

Laitilassa on maahanmuuttajataustaisia lapsia varhaiskasvatuksessa lähes 17 % ja perusopetuksessa noin 8 %. Lapsia ja nuoria, joilla äidinkieli on jokin muu kuin suomi, on yhteensä noin 130. Kaupungissa on siis olemassa tarve suomi toisena kielenä -opetukseen, jonka myötä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielenoppimisen erilaiset tarpeet huomioidaan pedagogisesti kestävällä tavalla. Näiden taustatietojen valossa sivistysvaliokunta päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle suomi toisena kielenä –opettajan päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteen perustamista ja täyttöluvan myöntämistä 1.8.2020 alkaen. Opettajan viranhoitoa tultaisi kohdentamaan niin varhaiskasvatukseen kuin perusopetukseenkin. Kohdentaminen tapahtuisi tarkoituksenmukaisimmalla tavalla lukuvuosittain.

Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatuskokeilu saa jatkoa

Laitila on osallistunut Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeiluun lukuvuonna 2019-2020, jossa 5-vuotiaille on mahdollistettu maksuton 20 viikkotunnin varhaiskasvatus. Ministeriö on päättänyt laajentaa kokeilua vuosina 2020-2021 vuonna 2015 syntyneille lapsille ja kaupungilla on kokeiluun osallistuessaan mahdollisuus hakea ministeriöltä erityisavustusta. Laitilassa on tällä hetkellä 5-vuotiaita, vuonna 2014 syntyneitä lapsia 99, joista varhaiskasvatuksen kokeilun on osallistunut n. 95 % koko ikäluokasta. Kokeilu on tavoitteen mukaisesti lisännyt huomattavasti lasten osallistumisastetta.

Kokeiluun osallistuminen kuitenkin vähentää ikäluokan maksukertymää, jolloin vuoden 2020 osalta tulokertymän väheneminen kaupungille olisi n. 12 000€. Kaupungin taloudentasapainottamisohjelmaan vedoten, sivistystoimenjohtaja esitti valiokunnalle, ettei kaupunki hae uuteen kokeilujaksoon mukaan. Valiokunta äänesti asiasta, ja äänestyksen jälkeen päätettiin osallistua kokeiluun. Väestörekisterin mukaan vuonna 2015 syntyneitä lapsia on Laitilassa 87.

 

 

 Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 518 0588, heli.kiertokari@laitila.fi