Uutisarkisto

Sivistysvaliokunnan kokous 11.6.2020

Julkaistu: 12.6.2020

Laitilan Vapaaehtoinen palokunta ry oli yksi nuorisotoimen perusavustuksen saajista. Kesällä 2018 Laitilan VPK juhlisti 130-vuotista taivaltaan.

 

KOULUTYÖN KEHITTÄMISTÄ JA AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ VALIOKUNNASSA

Palaute etäopetuksesta ja joustava perusopetus käsittelyssä

Laitilan sivistysvaliokunta kokoontui torstaina 11.6.2020 kevätkauden viimeistä kertaa. Valiokunta merkitsi tiedoksi koronaepidemiasta johtuvasta kevään etäopetusjaksosta kerätyt huoltaja- ja oppilaspalautteet.  Etäopetusjärjestelyt saivat pääosin positiivista palautetta ja Meet-oppitunnit, ohjaajatuki ja lainavälineet saivat kiitosta. Haasteina koettiin muun muassa tehtävien määrä, liian vähäinen Meet-opetus ja runsas ruutuaika. Opetustoimi hyödyntää vastauksia kehittäessään käytäntöjään mahdollista tulevaisuuden etäopetustarvetta varten.

Opetustoimen saralta käsittelyssä oli myös esitys joustava perusopetuksen ryhmän perustamisesta lukuvuodeksi 2020-2021. Joustava perusopetus on suomalainen koulun toimintamuoto, joka on kehitetty koulupudokkaiden aktivointiin ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseen. Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7.-9. –vuosiluokkien yhteydessä annettavaa joustavaa perusopetuksen toimintaa. Valiokunta päätti ehdotuksen mukaisesti, että Varppeen koululle muodostetaan joustavan perusopetuksen ryhmä, jossa tulee opiskelemaan 7-10 oppilasta luokka-asteilta 7-9. Opetusryhmän perustamisen myötä kaupunginjohtajalle tullaan esittämään määräaikaisen opettajaviran perustamista.

Nuoriso- ja liikuntatoimen avustukset saivat kohteensa

Nuorisotoimen perusavustusten hakuaika oli 1.-30.4.2020 ja hakuaikana valiokunnalle tuli yhteensä kolme hakemusta.  Perustoimintaan myönnetty avustus on ohjattava nimenomaisesti yhdistyksen nuorisotoimintaan ja toimitettava selvitys avustuksen käytöstä tilikauden päätyttyä. Valiokunta myönsi avustukset hakemusten mukaisesti Laitilan Lumikit ry:lle (3 500 €), Laitilan Vapaaehtoinen palokunta ry:lle (2 500 €) ja Laitilan Eräsissit ry:lle (2 500 €).

Liikuntatoimessa oli perusavustuksen, kohdeavustuksen ja kenttämäärärahan hakuaika 1.4.-17.5.2020. Perusavustusta oli hakenut neljä tahoa ja kenttämäärärahaa kuusi. Perusavustusta myönnettiin kaikille neljälle hakijalle Laitilan Jyske ry:lle (16 000 €), Laitilan Ratsastajat ry:lle (1500 €), Team West Coast Power ry:lle (1000 €) ja Laitilan Seudun Reuma- ja Tules yhdistys ry:lle (1500 €). Kenttämäärärahaa myönnettiin viidelle hakijalle: Suontaan kyläyhdistykselle, Seppälä-Kouman kyläyhdistykselle, Kotiseutuyhdistys Suhina ry:lle, Itäkulman nuorisoseuralle ja Laitilan Ratsastajat ry:lle. Myönnetyt summat olivat 500-1000 €. Kenttämäärärahalla pyritään pitämään haja-asutusalueet elinvoimaisina ja liikuntapaikat kunnossa osallistamalla yhdistysten aktiiveja. Kenttämäärärahaa ei myönnetty Kodjalan koulun vanhempainyhdistys ry:lle, koska anomus kohdistui koulujen liikuntavälineiden hankkimiseen, jota ei rahoiteta järjestöjen kautta.   

 

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 518 0588, heli.kiertokari@laitila.fi