Uutisarkisto

Sirpunpuiston kunnostukseen myönnettiin sille haettu avustus

Julkaistu: 9.3.2021

Sirpunpuisto kunnostetaan ympärivuotista käyttöä silmällä pitäen. Kuva: Mikael Mikkola

 

Vuoden 2020 lopulla Laitilan kaupunki laati avustushakemuksen ELY-keskukselle Laitilan keskustan kupeessa sijaitsevan Sirpunpuiston alueen kunnostamiseen ja kehittämiseen. Avustushakemuksen laadintavaiheessa Sirpunpuiston kehittämisideoita kerättiin kuntalaisilta sähköisen kyselyn avulla. ELY-keskus lähetti kaupungille päätöksen avustuksen myöntämisestä perjantaina 5.3.2021 ja hankkeelle myönnettiin sille anottu 70 000 euron summa. Samankokoisen summan kaupunki tulee itse osoittamaan hankkeelle, eli yhteensä Sirpunpuistoon tullaan satsaamaan 140 0000 euron edestä.

Sirpunpuistoon suunnitellut toimet ja niiden aikataulu

Sirpunpuiston alueella on jo ennestään ollut kuntoilureitti, joka on ajan saatossa päässyt huonoon kuntoon. Reitti aiotaan kunnostaa ruohottuneita ja vesakoituneiden osia karsimalla ja aluetta kuivattamalla, jotta alueella olisi mahdollista liikkua eri vuodenaikoina. Alueen valaistus aiotaan uusia ja valaistun alueen laajuutta kasvattaa. Reitin varrelle rakennetaan taukopaikka ja parkkipaikalle tehdään peruskunnostus. Myös esteetön reittiosuus aiotaan rakentaa, jotta alue palvelisi mahdollisimman kattavasti eri väestöosia. Nämä toimet on mainittu avustushakemuksessa, ja ne tullaan toteuttamaan vuoden 2021 aikana.

Sirpunpuistoon tullaan mahdollisesti lähitulevaisuudessa investoimaan kaupungin taholta vielä lisää, sillä kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitetaan koirapuiston ja perhepuiston rakentamiselle investointimäärärahat vuosille 2023 ja 2024. Puistojen yksi mahdollinen sijainti voisi olla Sirpunpuiston alue.

Tulevaisuuden Sirpunpuisto palvelee kaikkia

Kaiken kaikkiaan tavoitteena on luoda Sirpunpuistosta laitilalaisille lähivirkistysalue, joka palvelee eri ikäisiä ja eri elämänvaiheissa olevia kuntalaisia monipuolisesti. Vuoden 2021 aikana hankeavustuksen myötä saadaan Sirpunpuiston toiminnallinen perusta kuntoon, jonka jälkeen alueen kehittäminen edelleen kuntalaisten toiveiden näköiseksi on mahdollista.

Sirpunpuistolle on kaupungin nettisivuille luotu oma sivunsa www.laitila.fi/sirpunpuisto, jolle päivitetään alueeseen liittyvät perustiedot ja tietoja hankkeen etenemisestä.

 

Lisätietoja:

  • Tuija Kailaste, ympäristöpäällikkö, tuija.kailaste@laitila.fi, puh. 050 3428745                                        
  • Petri Hautakoski, työpäällikkö, petri.hautakoski@laitila.fi, puh. 050 3428753