Selvitys jätevesijärjestelmästä

Julkaistu: 12.8.2019

Vesistöalueiden kiinteistön omistajille on lähetetty selvityspyyntö nykyisestä jätevesijärjestelmästä. Lomake löytyy ympäristötöimen sivulta ja se tulee palauttaa 2.9.2019 mennessä.