Selvityksen myötä tietoa Yrityspuiston rakennettavuudesta

Julkaistu: 17.12.2020

Tekninen valiokunta kokoontui keskiviikkona 16.12.2020 ja merkitsi tiedoksi rakennettavuusselvityksen, jonka SM Maanpää Oy oli laatinut Yrityspuiston alueesta. Selvitys alueesta teetettiin, jotta saataisi tarkat rakennettavuustiedot alueen tonteista. Tonttien ominaisuudet rakennettavuuden kannalta kiinnostavat alueelle mahdollisesti sijoittuvia yrityksiä.

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että alue on sopivaa sille suunniteltuun rakentamiseen. Osassa aluetta on turvekerroksia, jotka tulee korvata kantavilla kitkamailla. Pohjaolosuhteet tulee muutenkin ottaa huomioon maarakennus- ja pohjatöitä tehdessä. Rakennettavuuden kannalta alue ei kuitenkaan poikkea esimerkiksi Tuunan alueelle rakennetun Pähkinäpensaan päiväkodin tontin pohjaolosuhteista. Selvityksen toivotaan rohkaisevan tontteja etsiviä yrityksiä sijoittumaan Yrityspuistoon.

Valiokunta päätti asettaa Eurantiellä pesäpallokentän kohdalla olevalle pysäköintipaikalle kiellon, joka koskee muuta kuin linja-autoja sekä takseja arkisin klo 7.00-16.00. Aamuisin ja iltapäivisin pysäkillä on tapahtunut useita vaaratilanteita ja tähän valiokunta nyt puuttui.

 

Lisätietoja: tekninen johtaja Mika Raula. puh. 050 0596127, mika.raula@laitila.fi