Uutisarkisto

5.1.2018 – Presidentinvaali 2018


Laitilan kaupungin keskusvaalilautakunta tiedottaa vuoden 2018 presidentinvaalin (ensimmäisen vaalin vaalipäivä 28.1.2018 ja tarvittaessa toisen vaalin vaalipäivä 11.2.2018) johdosta seuraavaa:

ÄÄNESTYSALUEET

Laitilan kaupunki on jaettu vuoden 2018 presidentinvaalissa äänestysalueisiin seuraavasti:
001 Laitila-taajama, Laitilan kaupungintalo, Keskuskatu 30
002 Laitila-haja-asutus, Varppeen koulun ruokala, Urheilutie 11

ÄÄNIOIKEUTTA KOSKEVAT ASIAT

Äänioikeutta koskevat asiat hoitaa vaalilain mukaisesti Lounais-Suomen maistraatin Rauman yksikkö (Aittakarinkatu 21, 26100 Rauma, puh. 029 553 7053).

ENNAKKOÄÄNESTYS KAUPUNGINVIRASTOSSA

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana Laitilassa toimii Laitilan kaupunginvirasto (Keskuskatu 30).

Ensimmäisen vaalin ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 17.1.2018 ja päättyy tiistaina 23.1.2018 ja tarvittaessa toisen vaalin ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 31.1.2018 ja päättyy tiistaina 6.2.2018.

Äänestys tapahtuu seuraavina aukioloaikoina:
-         17.-19.1.2018 klo 10.00-18.00
-         20.-21.1.2018 klo 12.00-16.00
-         22.-23.1.2018 klo 10.00-20.00
tarvittaessa
-         31.1.-2.2.2018 klo 10.00-18.00
-         3.-4.2.2018 klo 12.00-16.00
-         5.-6.2.2018 klo 10.00-20.00

Vaalilain 46 §:n mukaan jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja ulkomailla Suomen edustustoissa. Vaalilain 57 §:n mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

ENNAKKOÄÄNESTYS LAITOKSISSA

Ennakkoäänestys tapahtuu Laitilan terveyskeskuksen hoito-osastolla, Kaukolankodissa, Laitilan Terveyskodissa, Koivukodossa, Pihlajakodossa, Attendo Hoivalinnassa ja Hoivakoti Mamma Miassa näissä laitoksissa erikseen julkaistavan kuulutuksen mukaisesti.

KOTIÄÄNESTYS

Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Äänioikeutetun, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00 (voi ilmoittautua samalla kertaa sekä ensimmäiseen että toiseen vaaliin). Ilmoittautuminen toisen vaalin kotiäänestykseen on tehtävä viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16.00. Em. määräajat ilmoituksen toimittamiselle ovat ehdottomia.

Keskusvaalilautakunnan osoite on: Kaupunginvirasto, Keskuskatu 30, 23800 Laitila tai vaalit@laitila.fi. Puhelimitse tapahtuvat ilmoitukset kotiäänestykseen tehdään keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Suomiselle, puh. 040-662 0922.

Lisäksi keskusvaalilautakunta tiedottaa, että keskusvaalilautakunnan kokoukset pidetään kaupunginvirastossa, kaupunginhallituksen kokoushuoneessa (II kerros).

Laitilassa 5. päivänä tammikuuta 2018

KESKUSVAALILAUTAKUNTA