Uutisarkisto

Perusopetuksessa toteutetaan välipalakokeilu helmi-huhtikuussa 2023

Julkaistu: 25.11.2022

Laitilan sivistysvaliokunta kokoontui torstaina 24.11.2022 ja päätti, että perusopetuksessa toteutetaan kokeilujakso välipalan tarjoamisessa ajalla 1.2.-30.4.2023. Välipalan tarjoaminen pyritään kohdentamaan ajallisesti niin, että pitkiksi koetut ateriavälit saataisi katkaistua. Sisällöltään välipala olisi kasvis-, vihannes-, hedelmä- ja marjapainotteinen. Välipala on maksullinen ja yhden välipalalipukkeen hinta on 0,8 euroa. Kokeilusta saatujen kokemusten, palautteiden ja käytön mukaan arvioidaan välipalatarjoilun jatkamista. Toive kokeilun toteuttamisesta on lähtöisin koulujen yhteisestä ruokatoimikunnasta, jossa on mukana oppilasedustus kaikista oppilaitoksista.

Liikunta- ja nuorisotoimien avustuksia myönnettiin

Avustusanomuksia oli saapunut sekä liikunta- että nuorisotoimille ja valiokunta käsitteli anomukset. Laitilan Jyske ry oli anonut kenttämäärärahaa suunnistusjaostonsa teettämien suunnistuskarttojen uusimiseen. Kartat ovat olleet yhdistyksen lisäksi käytössä muun muassa kouluilla ja varhaiskasvatuksessa. Uusimiseen myönnettiin 1984 euroa, joka on 80 % työn kokonaiskustannuksista. Liikuntatoimeen oli tullut myös kohdeavustus Laitilan seudun Reuma- ja Tulesyhdistykseltä. Siinä anottiin tukea yhdistyksen jäsenille suunnatun vesijumpan järjestämiseen. Myös tähän anomukseen myönnettiin 80 % kokonaiskustannuksista eli 2240 euroa.

Nuorisotoimen perusavustusta myönnettiin Laitilan Lumikit ry:lle 2800 euroa perustoiminnan tukemiseen ja nuorisotoimen kohdeavustusta Laitila-Pyhäranta 4H-yhdistys ry:lle 450 euroa EA1-kurssin järjestämiseen.

 

Kuva: unsplash.com

Lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Susanne Laaksonen, puh. 040 7592108, susanne.laaksonen@laitila.fi