Uutisarkisto

Päivitetty valmiussuunnitelma sai hallituksen hyväksynnän

Julkaistu: 14.6.2022

Laitilan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 13.6.2022 ja hyväksyi kaupungin valmiussuunnitelman, jota on täydennetty ja päivitetty vastaamaan nykyhetken tilannetta. Viimeksi valmiussuunnitelmaa on päivitetty vuonna 2017.  Valmiuslain mukaan kuntien tulee muun muassa valmissuunnitelmin varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa. Valmiussuunnitelmassa varaudutaan myös normaaliolojen häiriötilanteisiin, jollaisia ovat kansalaisten turvallisuuteen sekä yhteiskunnan keskeisiin toimintoihin häiriöitä aiheuttavia asioita, kuten myrskyt, sähkökatkot ja vesihuollon ongelmat. Yleisesti ottaen varautumisella tarkoitetaan toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa tilanteissa.

Lasten ja nuorten tarpeisiin kiinnitetään resursoinnissa huomiota

Kaupunginhallitus vastaanotti nuorisovaltuustolta maaliskuussa kannanoton koulunuorisotyön puolesta. Koronapandemian jälkihoitoon kaupunki sai rahoituksen, jolla koulunuorisotyöntekijä on ollut palkattuna 1,5 vuoden ajan. Ohjaajan tehtävä loppuu 30.6.2022 rahoituskauden päättyessä. Kannanotossa nuorisovaltuusto toivoo koulunuorisotyön jatkumista kokopäiväisesti jatkossakin. Työ on koettu kouluympäristössä hyvin arvokkaaksi ja nuoret toivovat resurssin pysymistä.

Kannanotto oli lähetetty sivistysvaliokunnalle vastattavaksi ja vastaus merkittiin nyt hallituksessa tiedoksi. Vastauksessa kerrotaan, että ennaltaehkäisevän ja yhteisöllisen työn resursoinnista on organisaation sisäisesti käyty laajaa ja aktiivista keskustelua. Sosiaali- ja terveystoimen kanssa tehtävän yhteistyön muotoja ollaan kehittämässä mm. verkostomaisen perhekeskusmallin avulla. Sivistystoimen resurssitarve tullaan tuomaan vuoden 2023 talousarvion kehysvalmisteluun. Siitä, millainen resurssi vastaa parhaiten lasten ja nuorten tarpeeseen mahdollisimman laaja-alaisesti, ei vielä ole lopullista näkemystä. Koulunuorisotyöntekijä on ollut keskusteluissa yhtenä vaihtoehtona.

 

Lisätiedot: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi