Uutisarkisto

Päätöstä Eurantien koululaispysäkistä ei muutettu

Julkaistu: 28.1.2021

Yksityisautoilijat eivät saa enää pysäköidä Eurantien koulupysäkille.


Tekninen valiokunta kokoontui keskiviikkona 27.1.2021 ja käsitteli saamansa oikaisuvaatimuksen. Valiokunta päätti joulukuussa, että Eurantien varrella, pesäpallokentän kohdalla, olevalle pysäköintialueelle asetetaan pysäköintikielto arkipäivin klo 7-16, eikä pysäköintipaikalle saa pysäköidä muuta kuin julkisen liikenteen ajoneuvoja. Oikaisuvaatimuksessa tuotiin esille, että eri sidosryhmiä ei ole asiassa kuultu riittävästi, eivätkä vaihtoehtoiset pysäköintialueet ole parempia lasten koulukyytejä ajatellen. Valiokunta päätti pysyä tekemässään päätöksessä ja toi edelleen esille, että päätös on tehty liikenneturvallisuutta parantamaan. Eurantien pysäköintialueella on koettu useita vaaratilanteita sen jälkeen, kun pysäköinti siihen sallittiin kaikille ajoneuvoille. Koulukyydeissä voi jättöpaikkana suosia esimerkiksi monitoimihallin piha-aluetta, jolta on valaistu kevyenliikenteenväylä niin Kappelimäen kuin Varppeenkin kouluille asti. Seuraavassa kokouksessa valiokunta tulee palaamaan myös Kappelimäen koulun pysäköintijärjestelyihin.

Tuulivoimahankkeita edesautetaan Laitilassa

Valiokunta antoi myös kaupunginhallitukselle vastauksensa valtuustoaloitteeseen. Aloitteen oli antanut Kokoomuksen valtuustoryhmä marraskuun valtuuston kokouksessa. Aloitteessa toivottiin Laitilaan 3-5 tuulivoimapuistoa ja tuotiin esille, että lounainen Suomi on valtakunnan tasoon nähden alimitoitettu tuulivoimapuistojen suhteen. Tekninen valiokunta totesi aloitteeseen, että vuonna 2016 lainvoiman saanut tuulivoimavaihemaakuntakaava osoittaa tuulivoimatuotannolle myös Laitilan osalta siihen parhaiten soveltuvat alueet. Laitilan ja Mynämäen raja-alueille on vireillä jo tuulipuisto ja yhteensä Laitilaan on suunnitteilla viisi tuulivoimalaa. Valiokunta totesi, että tekninen toimi osaltaan pyrkii edesauttamaan tuulivoimahankkeita, kun niitä tulee vireille.

 

Lisätietoja: tekninen johtaja Mika Raula. puh. 050 0596127, mika.raula@laitila.fi