Uutisarkisto

Osallistavan budjetoinnin äänestystä ei järjestetä - ehdotukset etenevät suoraan toteutukseen

Julkaistu: 18.5.2022


Laitilan kaupunki on varannut osallistavaan budjetointiin 100 000 euroa käytettäväksi vuoden 2022 aikana. Prosessin ensimmäisessä vaiheessa kerättiin laitilalaisten yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ehdotuksia budjetoidun summan käyttämiseksi. Ehdotuksia otettiin vastaan 28.3.-17.4.2022.

Vastaanotetut ehdotukset valmisteltiin toimialoilla äänestystä varten. Ehdotukset käytiin läpi varmistaen, että ne ovat kaupunginhallituksen asettamien kriteerien mukaisia. Samalla laadittiin niiden kustannusarviot. Valmisteluvaiheen jälkeen todettiin, että äänestykseen etenevät ehdotukset ovat kaikki toteutettavissa varatun 100 000 euron budjetilla. Tämän vuoksi äänestyksen järjestäminen ei ole tarpeellista, vaan kaikki soveltuvat ehdotukset toteutetaan.

Valmisteluvaiheessa karsiutui osa annetuista ehdotuksista. Karsiutumisen syinä oli mm. mahdottomuus toteuttaa vuoden 2022 aikana, budjetin riittämättömyys tai se, että annettu ehdotus on jo toteutuksessa. Karsiutuneistakin ehdotuksista kaupunki on saanut paljon hyviä ideoita, joita aiotaan ottaa huomioon. Kaupunki haluaakin osoittaa kiitoksen kaikille ehdotuksen antaneille yksityishenkilöille ja muille tahoille: yksikään ehdotus ei mene hukkaan.  

Toteutukseen menevät ehdotukset tukevat ikäihmisten hyvinvointia monella tavoin

Vastaanotettavia ehdotuksia suuntasi yksi kantava teema: ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Toteutukseen menevät ehdotukset tukevatkin tätä teemaa monin tavoin. Toisaalta toteutettavaksi menee myös ehdotuksia, jotka tukevat kuntalaisten hyvinvointia ikään katsomatta. Toteutukseen menevät ehdotukset ovat:

Varttuneenväen päivätanssit

Maksuttomat päivätanssit kerran kuussa. Tavoitteena joka kerralle live-tanssittaja. Mahdollisuuksien mukaan tanssit voisivat olla kylissä. Joulukuussa kauden päätöstanssit, johon järjestetään kyyditys.

Kahvi ja leffa –näytökset puoleen hintaan

Tiistaisin Laitilan Kinossa klo 12 Kahvi ja leffa –näytökset. Elokuvavalikoima seniori-ikäisille suunnattu. Yhteensä 9 näytöstä (noin joka toinen viikko). Ensimmäinen näytös elokuussa viimeiset joulukuussa. Näytökset maksavat 6 e sis. kahvi. Normaalihinta 12 e, eli osallistavasta budjetoinnista tuetaan toimintaa. Joinakin kertoina elokuvan tekijöitä alustamassa elokuvaa.

Laitila laulaa –yhteislaulutilaisuudet

Kesäiset yhteislaulutilaisuudet, joita järjestetään viisi kappaletta eri puolilla Laitilaa. Järjestetään ulkotapahtumina, sateen sattuessa sisätiloissa. Tilaisuuksissa kahvikioskit. Tilaisuudet striimataan seurakunnan paikallistelevisiokanavan kautta, jolloin myös ne ikäihmiset, jotka eivät paikalle pysty tulemaan pääsevät osallistumaan ja laulamaan kotisohvilla ja palvelukodeissa. Ti 14.6. klo 13 Rami Rafael, Lukutupa Ti 28.6. klo 18 Yhteislauluja Kasitorilla, Piritta Venho Ti 12.7. klo 13 Hengellisiä lauluja laulattamassa Laitilan Seurakunta, Kaupunginkirjasto Ti 26.7. klo 13 Paikkakuntalauluja laulattamassa Farmari Sisters, Kaupungintalo Ke 10.8. klo 18 Mikko Alatalo, Kaivola

Hoivamusiikkia vanhuspalveluyksiköihin

Palkataan muusikko/muusikkoja/Vakka-Suomen musiikkiopiston oppilaita musisoimaan vanhuspalveluyksikköihin (Kaukolankoti, Koivukoto, Terveyskoti) ilahduttamaan ja virkistämään seniorikansalaisia. Hoivamusiikin tavoitteena on tarjota vanhuksille mahdollisuus osallistua musiikilliseen kulttuuritoimintaan säännöllisesti, koska jokaisella ihmisellä on oikeus hoitaa ja kehittää omaa musiikkisuhdettaan iästä, kunnosta tai asuinpaikasta riippumatta. Hoivamusiikki tarkoittaa musiikillista hoivaa ja huolenpitoa, jota voidaan toteuttaa niin yksilö- kuin ryhmämuotoisesti. Hoivamusiikkituokiot voivat sisältää laulamista ja musiikin kuuntelua sekä erilaisiin soittimiin tutustumista.

Ikäihmisten it-opastus ja neuvonta

Vakka-Suomen kansalaisopisto voisi toimia hankkeessa laitteiden käyttöopastuksen toteuttajana. Käyttöopastus voitaisiin toteuttaa joko Laitilan kirjastossa ja/tai eri kylien erikseen sovittavissa yhteisissä kokoontumistiloissa. Opastajana olisi kansalaisopiston tietotekniikan opettaja/opettajat. Sopivan opastustuokion pituus kerrallaan olisi ehkä 3 oppituntia eli 3 x 45 min. Yhteen opastustilaisuuteen voisi osallistua max. 10 osallistujaa, jotta opastus olisi tehokasta. Tällaisia opastustilaisuuksia voisi järjestää esim. viikoittain, esimerkiksi yhteensä 15 kertaa syksyn aikana.

Jazzkonsertit

Jazzkukko, Suomen svengaavin festivaali, toteutetaan tänä kesänä kahdeksannen kerran. Festivaaliviikolla Jazzkukko voisi ilahduttaa senioriväestöämme kahdella konsertilla. Ensimmäinen tilaisuus on kaikille avoin yleisötilaisuus Poukan talon pihalla. Toinen tilaisuus järjestetään Kaukolankodin kanssa yhteistyössä. Myös muista vanhusten palveluyksiköistä voidaan osallistua tähän konserttiin. Asukkaiden omaiset kutsutaan mukaan konserttiin. Hyvällä säällä konsertit järjestetään ulkona ja ne sisältävät kahvitarjoilun.

Mummot ja Papat ulos –kampanja

Tunnetut laitilalaiset (esim. poliitikot, kaupungin työntekijät ja muut tahot) haastavat eri asukasryhmiä ulkoilemaan vanhusten kanssa hoivakodeissa kuukausittain.

Ulkokuntosali

Ulkokuntosali lähelle ikäihmisten asuinaluetta, esim. Poukanvillen palvelukeskuksen yhteyteen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Laitilan Vanhaintuen ja kaupungin kanssa.

Laavun rakentaminen Vähätulejärven rantaan

Laavun rakentaminen Vähätulejärven yliselle uimarannalle. Sopii hienosti luontopolun lähtö- ja paluupaikalle.