Monikulttuurisuusneuvosto sai hahmonsa elinvoimajaostossa

Julkaistu: 12.9.2023

Laitilan elinvoimajaosto kokoontui maanantaina 11.9.2023 ja kävi keskustelua uuden monikulttuurisuusneuvoston tehtävistä ja kokoonpanosta. Uuden vaikuttamistoimielimen muodostaminen sai alkunsa toukokuun kaupunginvaltuuston kokouksesta, kun kotouttamisohjelman hyväksymisen yhteydessä esitettiin ponsi monikulttuurisuusneuvoston perustamisesta. 

Neuvoston tehtäväksi jaostossa todettiin maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen, monikulttuurisuuteen liittyvien ajankohtaisten kysymysten seuraaminen, eri kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen ja eri toimijoiden ja tahojen välisen yhteistyön lisääminen. Neuvosto vaikuttaa siihen, että kaupunki kehittäessään palvelujaan huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta eri kulttuuriryhmille. Neuvoston asettaminen etenee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 


Lisätiedot: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi