Uutisarkisto

Lasten ja nuorten hyväksi -rahasto muisti kolmea yhdistystä

Julkaistu: 20.11.2020

Yhdistyksen edustajat ottivat huomionosoitukset vastaan Laitila-salissa (Selja Sillantaka MLL Laitilan paikallisyhdistys ry:n, Mikko Kareniemi Laitilan Jyske ry:n sekä Jonna Nurminen, Markus Lehtonen ja Pertti Pokki Laitilan Nuorisoverstas ry:n puolesta)


Lasten ja nuorten hyväksi -rahasto järjesti vuoden 2020 huomionosoitusten jaon perinteiseen tapaansa lasten oikeuksien päivänä 20.11.2020. Huomionosoitukset osoitettiin kolmelle Laitilassa toimivalle yhdistykselle: Laitilan Jyskeelle, MLL Laitilan paikallisyhdistykselle sekä Laitilan Nuorisoverstaalle.

Laitilan Jyske ja MLL Laitilan paikallisyhdistys toteuttavat yhteistyössä soveltavan säbän toimintaa, jonka järjestämisen tukemiseksi osoitettiin molemmilla tahoille 200 euroa. Soveltavan säbän ryhmä mahdollistaa salibandyn harrastamisen lapsille ja nuorille, joilla on liikuntarajoite tai muu erityisen tuen tarve. Toiminta tukee matalan kynnyksen periaatteen mukaisesti suositun liikuntaharrastuksen saavutettavuutta niille lapsille ja nuorille, jotka monesti jäävät harrastusmahdollisuuden ulkopuolelle.

Laitilan Nuorisoverstaalle osoitettiin 300 euron huomionosoitus. Yhdistys toteuttaa merkittävää työtä tukien nuorten opiskeluihin ja työelämään pääsyä. Nuorisoverstaan toimintaan kuuluu erilaisten hankkeiden toteuttamista, joista rahaston hoitokunta on viimeisimpänä pannut merkille Nuorten Reitti -hankkeen. Hanke on tukenut vaikeasti työllistyviä ja erityistä tukea tarvitsevia nuoria työllistymisessä. Myönnetyllä tunnustuksella halutaan tuoda esille yhdistyksen tekemä yhteiskunnallisestikin merkittävä työ ja mahdollistaa hankintoja, joilla yhdistys voi kehittää toimintaansa.

Rahaston on perustanut vuonna 2010 silloinen kaupunginjohtaja Jukka Alkio. Rahaston sääntöjen mukaisesti sen hoitokunta on vuosittain päättänyt lahjoituksen kohteen ja summan osoitettuna lapsille ja nuorille henkiköille tai yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat edesauttaneet lasten ja nuorten aseman parantamista Laitilassa.