Uutisarkisto

Laitilan tarjoama palvelu valotti yritysten energiatehokkuutta

Julkaistu: 15.3.2021

Laitilan kaupunki otti vuoden 2020 lopussa ilmoittautumisia vastaan yrityksiltä, jotka olivat halukkaita saamaan maksuttoman energialaskentapalvelun VSV-konsernin asiantuntijoilta. Halukkaita yrityksiä ilmoittautui yhdeksän, joille kaikille kaupunki mahdollisti palvelun saamisen. Alkuvuonna VSV-konsernin asiantuntijat ovat tehneet tiedonkeruuta yritysten parissa ja laskeneet yrityksen energiakulutuksen ja CO²-päästöt antaen ehdotuksia toimenpiteistä, joiden avulla yrityksen olisi mahdollistaa vähentää niitä.

Laskelmista esiin nousseita huomioita

Laskelmat muodostivat hyvän kokonaiskuvan yritysten suurimmista CO²-päästölähteistä sekä kuvan siitä, mihin päätekijöihin kannattaa kohdistaa toimet päästöjen vähentämiseksi mahdollisimman tehokkaasti. Tehdyissä laskelmissa pääsääntöisesti energiankulutus muodosti suurimman osa päästöistä. Merkittävimmät tekijät olivat sähkö, nestekaasu, kevyt polttoöljy ja liikenteen polttoaineet. Sähkönkulutuksen päästöjen vähentämiseksi voidaan sähkö hankkia uusiutuvilla energialähteillä tuotettuna sekä vähentää tarvetta esim. aurinkopaneelien käytöllä ja laatimalla energiatehokkuusselvitys. Nestekaasun päästöjä voidaan pienentää hankkimalla bio-nestekaasua. Kevyen polttoöljyn päästöjä voidaan vähentää vaihtamalla järjestelmä käyttämään uusiutuvaa polttoainetta. Liikennepolttoaineiden kulutusta voidaan vähentää päivittämällä ajoneuvoja vähäpäästöisiin malleihin.

Kierrätysmateriaalien merkitys jäi pienemmäksi suurimmassa osassa laskelmista. Poikkeuksina olivat ne yritykset, jotka olivat jo tehneet toimia päästöjen vähentämiseksi, esimerkiksi hankkimalla sähkön tuulienergialla tuotettuna. Kaukolämmön osuus päästöistä on varsin pieni johtuen Veljet Kuusisto Oy:n sahan sivutuotteilla tuotetun lämmön ostamisesta. Kuusiston saha on pitkäaikaisilla investoinneillaan tehnyt mahdolliseksi erittäin korkean hiilidioksidivapaan lämmön osuuden, joka vuonna 2020 oli n. 99,8 %.

Kampanjan toivotaan innottavan yrityksiä toimiin

Yksityiskohtaiset laskelmat ja toimenpide-ehdotukset on toimitettu jokaiselle yritykselle maaliskuun alussa.

- Toivottavasti raporttien myötä yritykset ryhtyvät käytännön toimiin. Energiatehokkuutta ja päästövähennyksiä tukevat toimet eivät useinkaan ole pelkästään ekologisia ratkaisuja, vaan myös yritysten taloutta tukevia, ympäristöpäällikkö Tuija Kailaste muistuttaa.

Kaupunki toivoo kampanjan innostavan myös muita alueen yrityksiä pohtimaan energian kulutustaan ja yritystoiminnan myötä syntyviä päästöjä.

 

Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Tuija Kailaste, puh. 0503428745, tuija.kailaste@laitila.fi