Uutisarkisto

Laitilan kaupunki on mukana rasismin vastaisessa kampanjassa

Julkaistu: 13.9.2021


Oikeusministeriö on aloittanut Olen Antirasisti -nimisen kampanjan, jonka tavoitteena on torjua etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuvaa rasismia, syrjintää ja häirintää Suomessa. Tutkimusten mukaan rasismin, häirinnän ja syrjinnän kokemukset ovat Suomessa Euroopan keskitasoa huomattavasti yleisempiä. Hankkeen tarkoitus on reagoida arkihäirinnän kokemuksen yleisyyteen, syrjintäkokemuksiin työelämässä, nuorten yhteiskunnallisen kuuluvuuden kokemuksen heikkenemiseen sekä nuorten luottamuksen heikkenemiseen viranomaisia ja yhteiskuntaa kohtaan. Kampanjalla halutaan aktivoida ihmisiä ja organisaatiota tekemään aktiivisia tekoja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Laitilan kaupunki haluaa myös omalla toiminnallaan vaikuttaa rasismin vähentämiseen ja on lähtenyt tärkeään kampanjaan mukaan.


Rasismin vähentäminen osaksi strategiaa

Ulkomaalaistaustaisten osuus Laitilan väestöstä on n. 7,7 % (v. 2019 tilasto) ja väestöstä yli 750 henkilöä puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea. Rasismin ja syrjinnän ehkäisy on Laitilan kaupungille tärkeä teema itseisarvoisesti, mutta myös sen vuoksi, että jokaisesta asukkaasta halutaan pitää huolta ja heistä halutaan pitää kiinni. Ulkomaalaistaustainen työvoima on myös monelle alueen yritykselle tärkeä voimavara. Niin yritysten kuin asuinkuntienkin tulisi pystyä tarjoamaan turvallinen ja syrjinnästä vapaa elinympäristö kaikille. Vain siten rakennetaan myös turvallista ja hyvää tulevaisuutta kaikille.

Laitilan kaupunki on kampanjassa mukana ottamalla antirasismin mukaan kaupungin strategian työstämisessä. Uutta strategiaa valmistellaan ja työstetään syksyn 2021 aikana ja valtuusto hyväksyy strategian joulukuun kokouksessaan. Joka kunnassa on kuntalain mukaisesti oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategia suuntaa kunnan päätöksentekoa, suunnittelua ja kehittämistä. Se, kulkeeko rasismin ja syrjinnän vähentämisen pyrkimys strategiassa antirasismin nimellä, ei ole varmaa, mutta asiana se tulee olemaan siinä osana.

Strategian valmisteluvaiheessa tullaan luottamushenkilöiltä, kaupungin henkilöstöltä ja kuntalaisilta keräämään näkemyksiä kyselyn muodossa. Jo tässä vaiheessa toivotaan myös näkemyksiä siitä, miten rasismin ja syrjinnän vähentäminen saadaan strategiaan Laitilan näköisellä tavalla.

 

Kampanjan kukonaskeleet Laitilassa

Olen Antirasisti -kampanjassa on kaksi osaa: 13.9.-26.9.2021 ja 24.1.-6.2.2022. Laitilassa kampanjan ensimmäisessä osassa kerrotaan mukana olemisen tavasta, joka on tässä tiedotteessa tehty: rasismin vastaisuus on osa strategiatyötä ja lopullista strategiaa. Ensimmäinen askel Laitilassa kattaakin siis koko syksyn huipentuen kaupunginvaltuuston kokoukseen joulukuussa, kun valmis strategia hyväksytään. Jotta rasismin vähentäminen ei jää pelkäksi paperien pyörittämiseksi, tehdään Laitilassa kampanjan toisen osan aikana eli tammi-helmikuun vaihteessa konkreettinen tapahtuma tai tempaus. Siinä tuodaan näkyväksi ja lähemmäs arkea rasismin vähentämisen teemaa. Lisää strategian työstöstä ja alkuvuoden tempauksesta tiedotetaan kaupungin sivuilla www.laitila.fi syksyn ja alkuvuoden aikana.