Uutisarkisto

Laitilan kaupunki mukana alueellisessa AURORA22-valmiusharjoituksessa

Julkaistu: 12.9.2022


Laitilan kaupunki on mukana Lounais-Suomen aluehallintoviraston järjestämässä valmiusharjoituksessa 21.-22.9. AURORA22-nimisessä harjoituksessa Laitilan kaupunki muiden mukana olevien alueen kuntien tapaan käsittelee kuvitteellisen väestönsuojelutilanteen kautta omaa valmiuttaan. Harjoituksessa perehdytään eri toimijoiden rooleihin ja yhteistoimintajärjestelyihin. Eri viranomaisten ja kuntien kanssa harjoittelemalla vahvistetaan yhteisesti kykyä hallita mahdollisia häiriötilanteita. Harjoittelu tukee Laitilan kaupungin valmiustyötä ja on laajemmassa kuvassa osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden parantamista.

Teema on Laitilan kaupungissa ollut jo esillä

Laitilan kaupunki päivitti vastikään valmiussuunnitelmaansa: uusi suunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksen kesäkuun kokouksessa. Kaupungin johtoryhmä on myös kuluneen vuoden aikana osallistunut Pelastusopiston varautumiskoulutuksiin. ”Varautuminen ja kaupungin valmiudesta huolehtiminen kuuluvat kuntien lakisääteisiin tehtäviin. Laitilassa olemme panostaneet teemoihin kuluneen vuoden aikana tavanomaistakin enemmän. Alueellisen valmiusharjoituksen myötä oppi kasvaa entisestään ja antaa varmasti suuntimia siihen, mihin kannattaa jatkossa kiinnittää huomiota ja kehittää omaa valmiutta”, kertoo vs. kaupunginjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen.

Kaupungin asukkaita muistutetaan kotivarasta

Valmiusharjoitus ei näy kaupungin katukuvassa ja arjessa, vaan tapahtuu kaupungin toimitiloissa ja eri tahojen vuorovaikutuksen välityksellä. Laitilan kaupunki haluaa kuitenkin muistuttaa myös kuntalaisia omasta roolistaan. Jokainen voi kotivarasta huolehtimalla tehdä oman osansa varautumisen suhteen. Viranomaisten ja järjestöjen suosittelema varautumisen taso kotitalouksille on 72 tunnin tarpeisiin varautuminen elintarvikkeissa ja muissa tarvikkeissa. Hyvän tietolähteen kansalaisille tarjoaa verkossa 72tuntia.fi -sivusto.

 

Lähde: Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lisätietoja: vs. kaupunginjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi


Агентство регіонального управління (Aluehallintovirasto) спільно зі Службою з надзвичайних ситуацій Південно-Західної Фінляндії (Varsinais-Suomen pelastuslaitos) організовує у вересні навчання "AURORA22" для муніципалітетів Південно-Західної Фінляндії. Навчання відбудуться 21 і 22 вересня. 

Мета навчань полягає у тренуванні у співпраці з владою і недержавним сектором взаємодії муніципалітетів і провінцій при виникненні надзвичайних ситуацій. Тема майбутніх навчань AURORA22 - цивільна оборона та обов'язкова евакуація. 

Навчання не матимуть впливу на жителів Лайтіли і не порушать повсякденне життя в місті.  


The regional state administrative agency (Aluehallintovirasto) together with the Southwest Finland Emergency Services (Varsinais-Suomen pelastuslaitos) arranges a preparedness exercise “AURORA22” for the municipalities of the province of South-West Finland in September. The exercise takes place during September 21 and 22.  

The aim is to practise the municipalities’ ability to control abnormal situations across municipal and provincial boundaries, in co-operation with authorities and the third sector. The theme for the upcoming AURORA22 exercise is civil defence and mandatory evacuation.  

The exercise does not affect citizens of Laitila when it takes place or interrupt everyday life in the city.