Uutisarkisto

Laitilan kaupunki korvaa synnytysten kulut

Julkaistu: 28.6.2022

Tilastokeskuksen mukaan äidin keskimääräinen hoitoaika sairaalassa synnytyksen jälkeen on 2,7 päivää. Kuva: unsplash.com


Laitilan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 27.6.2022 ja päätti, että kaupunki korvaa laitilalaisille äideille synnytykseen liittyvän vuodeosastohoidon omavastuuosuuden vuoden 2022 alusta alkaen. Maksuttomuus kattaa ensi- ja uudelleensynnyttäjien kaikki synnytyksen jälkeen vuodeosastolla vietettävät vuorokaudet. Maksuttomuus koskee tänä aikana koko perhettä eli myös perhehuonetta. 1.1.2022 alkaen synnyttäneet voivat toimittaa vuodeosastohoidon omavastuuosuudesta saadun laskun Laitilan terveyskeskuksen potilastoimistoon sekä liittää toimitukseen mukaan omat yhteystiedot tilinumeroineen. Jatkossa sairaanhoitopiiri laskuttaa omavastuuosuuden suoraan kaupungilta. Päätöksensä myötä hallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle 11 000 euron lisämäärärahan myöntämistä kulujen kattamiseksi.

Asia sai alkunsa keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteesta, jonka se antoi loppuvuonna 2019. Laitilassa vuoden 2020 syntyneiden lasten määrä oli 72 lasta ja vuonna 2021 73 lasta. Vuoden 2022 ennuste on edellä mainittujen vuosien kaltainen.

Strategian elinvoimahankkeiden tueksi nimettiin työryhmät

Laitilan kaupungin uuteen strategiaan sisältyy kaksi elinvoimahanketta, joiden myötä nelivuotisen strategiakauden aikana kootaan yhteen toimenpiteitä Laitilan keskustan alueen ja kylien elinvoiman parantamiseksi. Hankkeiden tueksi nimettiin työryhmät, jotka tukevat ja ohjaavat hankkeiden toimenpideohjelmien laadintaa ja toteutusta. Työryhmien jäseniksi nimettiin hankkeiden kannalta keskeisiä viranhaltijoita, sidosryhmien edustajia sekä puolueiden osoittamia luottamushenkilöitä.