Uutisarkisto

Laitila vastasi lausuntopyyntöön Kolsa-Juvansuon tuulivoimaosayleiskaavan päätöksestä Turun hallinto-oikeudelle

Julkaistu: 30.1.2024


Laitilan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 29.1.2024 ja antoi lausunnon Turun hallinto-oikeudelle liittyen kaupunginvaltuuston hyväksymään Kolsa-Juvansuon tuulivoimaosayleiskaavaan. Kaava hyväksyttiin 23.10.2023, ja sen nojalla neljän tuulivoimalan rakentaminen Laitilan alueelle on mahdollista. Ryhmä yksityishenkilöitä valitti päätöksestä Turun hallinto-oikeudelle. Ryhmä vaatii osayleiskaavan kumoamista muun muassa sen vuoksi, että se on maankäyttö- ja rakennuslain sekä luonnonsuojelulain vastainen.

Kaupunki toi lausunnossaan seikkaperäisesti esiin osayleiskaavan valmisteluun liittyvien selvitysten osalta, että niissä on tarkasteltu laajasti ja kokonaisvaltaisesti hankkeen toteuttamisen vaikutuksia ihmisiin, luontoon, ympäristön laatuun ja tilaan, maankäyttöön ja luonnonvaroihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Esitetyt väitteet päätöksen lainvastaisuudesta eivät kaupungin mukaan pidä paikkaansa.

 

Lisätiedot: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi

Kuva: canva.com