Uutisarkisto

Laitila mukana kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa

Julkaistu: 16.4.2021


Laitilan sivistysvaliokunta kokoontui 15.4.2021 ja merkitsi tiedoksi Laitilan osallistumisen kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun. Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi kokeiluun satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Kokeilun tarkoituksena on mm. vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kokeilua saa järjestää vain toimipaikassa, jossa pystytään järjestämään myös lapsen täydentävä varhaiskasvatus. Tästä syystä Laitilassa kelpoisia paikkoja ovat päiväkodit. Perheet voivat hakea kokeiluun vuonna 2016 ja 2017 syntyneitä lapsia, joita Laitilassa väestörekisterin mukaan on yhteensä 177. Vuoden 2021 osalta kokeilu koskettaa vuonna 2016 syntyneitä lapsia, joiden koteihin Laitilan varhaiskasvatuspalvelut lähettää kevään aikana infokirjeen kokeiluun hakeutumisesta. Esiopetus on perheille maksutonta ja nykyisen esiopetuksen tavoin velvoittavaa.


Päätöksiä koskien Urheilutalon käyttöä ja Matikan frisbeegolfradan hoitoa

Valiokunta oli vastaanottanut pyynnön Voimanostoseura Team West Coast Powerilta saada Urheilutalo käyttöön maksutta voimanoston SM-kilpailuja varten 29.-30.5.2021. Valiokunta päätti, että seura saa käyttää Urheilutaloa siivousmaksua vastaan. Jos SM-kilpailut joudutaan siirtämään koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten vuoksi, on seuralla mahdollisuus järjestää kilpailut em. kustannuksin myöhempänä ajankohtana vuoden 2021 aikana.

Valiokunta hyväksyi myös kaupungin liikuntatoimen ja Pystykiekko ry:n välisen sopimuksen Matikan alueen frisbeegolfradan hoitamisesta vuonna 2021. Sopimuksen mukaisesti yhdistys huolehtii mm. roskisten tyhjennyksestä ja pienistä raivaustöistä. Matikan rata on suosittu lähiliikuntakohde, jossa käydään harrastamassa myös muista kunnista. Radan käyttö on lisääntynyt entisestään koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten ja sisäliikuntatilojen sulkutilan vuoksi.


Kirjasto palvelee rajoitetusti 19.5.-3.6.

Laitilan kirjastossa tehdään muiden Vaski-kirjastojen tapaan kirjastojärjestelmän vaihtaminen 19.5.-3.6. Prosessin myötä kirjasto ei pysty tarjoamaan palveluitaan normaaliin tapaan ja valiokunnan päätöksellä kyseisellä ajalla kirjaston lainaus-, palautus- ja varauspalvelut ovat suljettuna sekä kirjastoauton liikennöinti on keskeytetty. Kuitenkin kaukopalvelu Vaski-alueen ulkopuolelta on kyseisenä aikana käytössä, lehtiä voi kirjastossa lukea ja tietokoneita käyttää, myös kopiointi-, tulostus- ja skannauspalvelut ovat käytössä. Kirjasto palvelee siis normaalein aukioloajoin supistetulla palvelutarjonnalla. Kirjaston tiedotusta voi seurata www.laitila.fi/kirjasto.

 

Lisätiedot: vt. sivistystoimenjohtaja Nestori Mäkelä, puh. 040 1984154, nestori.makela@laitila.fi