Uutisarkisto

Kyselyjen myötä tietoa varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyydestä ja jatko-opintoihin sijoittumisesta

Julkaistu: 19.11.2021

Laitilan sivistysvaliokunta kokoontui torstaina 18.11.2021 ja merkitsi tiedokseen varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyn ja lukion päättäneiden jatko-opintoihin sijoittumisen tilanteen. Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 18.10.-3.11. sähköisenä Webropol-kyselynä ja vastauksia kertyi 129 kappaletta. Suurin osa vastanneista koki varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikan olevan mieleinen ja hakuprosessin sujuneen hyvin. Avoimien vastausten perusteella kehittämiskohteeksi nostetaan tiedonkulun parantaminen sekä palveluohjauksessa että vanhempien ja henkilökunnan välisessä vuorovaikutuksessa.

Tiedoksi merkittiin myös lukion tilastotieto jatko-opintoihin sijoittumisesta. Keväällä lukiosta valmistui 32 nuorta ja heistä 25:n osalta saatiin kyselyn myötä tieto heidän nykytilanteestaan. Vastaajista 17:llä oli varmistettu opiskelupaikka ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Muut vastaajat olivat töissä tai varusmiespalvelussa ilman tällä hetkellä tiedossa olevaa opiskelupaikkaa. Kahden vastanneen opiskelu- ja työpaikkatilanteesta ei ollut selkeää tietoa.

Liikuntatoimen kohdeavustusta kahdelle yhdistykselle

Liikuntatoimen 4000 euron kohdeavustus oli haettavana 1.-31.10. ja sivistysvaliokunta päätti myöntää sitä molemmille yhdistyksille, jotka olivat sitä hakeneet. Laitilan seudun Reuma- ja Tulesyhdistykselle myönnettiin 2000 euroa ja Koveron-Haukan kyläyhdistykselle 1740 euroa. Kohdeavustusta myönnetään lasten- ja nuorten harrastustoiminnan lisäämiseen haja-asutusalueilla, soveltavan liikunnan kehittämiseen ja lisäämiseen, varttuneenväen liikunnan lisäämiseen ja koronan torjumisesta syntyneisiin materiaalikustannuksiin.

 

Lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Susanne Laaksonen, puh. 040 7592108, susanne.laaksonen@laitila.fi