Kuntalaisille tietoa Varhan puh.vaihteesta ja nettisivuista

Julkaistu: 21.12.2022

Sote-palvelut siirtyvät 1.1.2023 kunnista Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Vuodenvaihde ei tuo muutoksia varsinaissuomalaisten sote-palveluihin. Varsinaissuomalaiset jatkavat vuodenvaihteessa asiointiaan tutussa asiointipaikassa tuttujen sote-ammattilaisten kanssa. Eli terveysasemat, neuvolat, kotihoitoalueet jne. säilyvät täysin samoina. Myöskään puhelinnumeroihin ei ole tulossa muutoksia.

  • Asiakkaiden ei tarvitse soittaa tai olla yhteydessä sote-palveluihin varmistaakseen asiakkuuksien jatkumisen, vaan he jatkavat sote-palveluiden asiakkaina automaattisesti nyt vain Varha-tunnuksen alla.
  • Kaikki asiakkaille tarkoitetut sote-palveluiden ajanvaraus- ja asiointinumerot pysyvät samoina, eikä niihin ole tässä vaiheessa tulossa muutoksia.
  • Tyks-sairaalapalveluiden puhelinnumerot säilyvät ennallaan.
  •  Ikääntyneiden palveluissa jo asiakkaina olevien asiointinumerot säilyvät samoina. Ainoa muutos on se, että uudet asiakkaat tulee ohjata ottamaan yhteyttä Varsinais-Suomen ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjaukseen, p. 02 262 6164 (ma-pe klo 9–15).

Varhan uudet puhelinvaihteet

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle avataan uudet puhelinvaihteet. Puhelinvaihteet eivät kuitenkaan korvaa sote-asiointinumeroita, vaan ainoastaan kuntien yleisvaihteen puhelinnumerot.

Varhan puhelinvaihteiden numerot ovat:

  • sote-palveluiden vaihde, p. 02 772 3111 (muut kunnat kuin Turku)
  • Tyks sairaalapalveluiden vaihde, p. 02 313 0000
  • Pelastuslaitoksen vaihde, p. 02 263 3111

varha.fi verkkopalvelu on avautunut

Hyvinvointialueen verkkopalvelu (varha.fi) on avautunut. Verkkopalvelu on avautunut tässä vaiheessa hyvin suppeana ja se tulee sisällöllisesti päivittymään vielä koko ensi vuoden ajan.