KORONAVIRUKSEEN LIITTYVÄ KAUPUNGIN TIEDOTUS

Julkaistu: 9.10.2020

VIIMEINEN PÄIVITYS: 12.10.2020

KORONAVIRUSTILANNE

-------------------------------------------------------------------------

Yleistä koronavirustilanteesta

Laitilassa todettiin uusi koronavirustartunta pe 9.10.20. Tartunta todettiin laitilalaisella henkilöllä. Altistuneita on 12., joista 3 on samaa perhettä koronaviruksen saaneen henkilön kanssa. Muut altistumiset jäljitettiin pääkaupunkiseudulle. Tartunnan saanut on lieväoireinen, koronavirustartunnalle altistuneet oireettomia.  Tartunnan saanut henkilö on asetettu tartuntatautilain mukaiseen kotieristykseen ja tartunnoille altistuneet henkilöt karanteeniin. Viimeisin tapaus ei liity aiemmin todettuihin koronavirustartuntoihin. 


YLEISET LINJAUKSET HENKILÖSTÖLLE JA PALVELUIDEN KÄYTTÄJILLE 7.10.2020 (tiedote pdf-muodossa)


Toimien ja suositusten tarkoitus

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri linjasi 6.10., että maakunta on koronapandemian kiihtymisvaiheessa. Sairaanhoitopiirin antoi suosituksen kasvomaskin käytöstä, jonka mukaan maskin käyttöä suositellaan mm. julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää sekä toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.

Suositusten ja muiden toimien tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen leviämistä sekä pitää kaupungin organisaatio toimintakykyisenä ja turvallisena työpaikkana. Toimenpiteet pyritään sovittamaan niin, että kaupunki pystyy toimimaan ja tuottamaan palvelut mahdollisimman normaalilla tavalla.

Kasvomaskisuositus

Torstaista 8.10. alkaen Laitilan kaupunki suosittaa kasvomaskien eli suunenäsuojainten käyttöä kaikissa tilanteissa, joissa riittävää 1-2 metrin etäisyyttä ei voi pitää. Suositus koskee sekä kaupungin työntekijöitä että toimipisteissä asioivia. Kaupungin toimipisteissä ja palveluissa tämä tarkoittaa, että kasvomaskia suositetaan pitämään kaikissa tilanteissa ja tilaisuuksissa, joissa on enemmän kuin yksi ihminen paikalla. 

Maskisuositus ei koske varhaiskasvatuksessa olevia lapsia ja perusopetuksen oppilaita tai sosiaalitoimen perhepalvelujen lapsia. Päiväkotien, koulujen ja perhepalvelujen henkilökuntaa maskisuositus koskee.

Kaupunki jakaa työntekijöilleen töissä tarvittavat maskit. Omien kertakäyttöisten tai kankaisten maskien käyttö on myös sallittu. Terveydenhuollon ja muiden mahdollisesti tarkemmin säänneltyjen alojen työntekijät noudattavat alansa säännöksiä ja käytäntöjä.

Etätyösuositus

Kaikkia työntekijöitä, joiden on työtehtävänsä puitteissa mahdollista, suositellaan siirtymään etätöihin torstaista 8.10. alkaen. Etätyöstä ja siihen liittyvistä käytännöistä on sovittava esimiehen kanssa. Etätyössä noudatetaan normaaleja työaikoja. Mikäli etätyö ei työn luonteen, käytettävien ohjelmistojen rajoitusten tai muiden syiden takia ole mahdollista, voidaan työtä tehdä edelleen normaalisti työpaikalla.

Etätöistä huolimatta kaupungin palvelut pysyvät avoinna. Suosituksena on, että kaikki etätyöhön pystyvät siirtyvät pääsääntöisesti etätöihin. Etätöihin siirtymisellä pyritään minimoimaan työskentely samoissa tiloissa.

Kokouskäytännöt

Työpalaverit ja -kokoukset on pääasiassa pyrittävä järjestämään torstaista 8.10. alkaen etäkokouksina (esim. Teams-ohjelman tai muun vastaavan etäyhteyden avulla). Toimielinten kokoukset järjestetään Laitila-salissa turvavälit huomioiden ja kasvomaskisuositusta noudattaen.

Yhteiset kahvitauot ja ruokailut

Yhteisiä kahvitaukoja suositellaan välttämään. Ruokailujen aikana riittävistä turvaväleistä on huolehdittava. Ruoka- ja kahvikäytäntöjä ohjeistetaan tarkemmin toimiala- ja yksikkökohtaisesti.

Kaupungintalon ruokalassa ei toistaiseksi ole kahvi/lounastarjoilua. Henkilökuntahintaista lounasta on tarjolla Poukanvillessä.

Kaupungin palvelut normaalisti avoinna

Kaupungin palvelut ja toiminnot pyritään pitämään mahdollisimman normaalisti toiminnassa.

Kaikissa kaupungin toiminnoissa ja toimitiloissa vierailevia suositellaan pitämään kasvomaskia, huolehtimaan riittävistä turvaväleistä sekä käsihygieniasta.

Etätöistä johtuen eri yksiköissä vierailumahdollisuuksissa ja yhteydenottotavoissa viranhaltijoihin voi tapahtua muutoksia ja rajoituksia. 


Vierailut terveyskeskusosastolla, asumispalveluyksikössä ja Kaukolankodissa

  •  Vierailusta sovitaan etukäteen.
  •  Vierailijalle annetaan hyvät ohjeet turvalliseen vierailuun esimerkiksi puhelimitse ennen kuin hän tulee potilaan luo.
  •  Vierailijoita voi tulla korkeintaan 1-2 kerrallaan.
  •  Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana.
  •  Vierailija huolehtii käsihygieniasta.
  •  UUDEN MASKISUOSITUKSEN MUKAISESTI, VIERAILIJAT HANKKIVAT MASKIN ITSE JA TÄTÄ TULEE KÄYTTÄÄ. ILMAN MASKIA VIERAILUT EIVÄT OLE SALLITTUJA.
  •  Vierailija pitää 1-2 metrin turvavälin muihin potilaisiin ja henkilökuntaan.
  •  Vierailija ei turhaan liikuskele yhteisissä tiloissa, vaan menee suoraan potilashuoneeseen tai sovittuihin tapaamistiloihin.
  • Henkilökunta ohjeistaa vierailijaa soittamaan tarvittaessa apua puhelimella tai potilaan hälytysrannekkeella.
  • Toimintayksikön johtaja vastaa siitä, että vierailut toteutetaan turvallisesti. Vierailulle ei välttämättä voi aina tulla. Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien henkilöiden luona pitää kuitenkin aina voida vierailla, kunhan noudatetaan yllä mainittuja ohjeita.


Kasvomaskien jakelu vähävaraisille ja haavoittuvassa asemassa oleville

Kasvomaskien jakelua tehdään kaupunginkirjastossa sen aukioloaikoina. Vähävaraisten ja haavoittuvassa asemassa olevien on mahdollista saada kaksi pestävää kangasmaskia. Niille, joilla ei ole mahdollisuutta maskien pesuun, on myös saatavilla kertakäyttöisiä maskeja. Jakelun yhteydessä saa kirjalliset kasvomaskin käyttöohjeet.