Kaupunki selvittää yhdistysten tilatarpeita

Julkaistu: 2.1.2020


Laitilassa toimii kymmeniä aatteellisia yhdistyksiä ja muita toimintaryhmiä, jotka tekevät työtä paitsi harrastuksen vuoksi, myös kaupungin asukkaiden hyväksi. Muutamat yhdistykset tarvitsevat toiminnassaan tiloja, joissa voi myös säilyttää tarpeellista välineistöä.

Jotkut yhdistykset toimivat omissa tiloissaan, jotkut taas esimerkiksi kaupungin kiinteistöissä. Kaupungin sivistystoimi on lisäämässä ja tehostamassa yhdistysten kansa tehtävää yhteistyötä. Koska kaupunki on myös luopumassa muutamista rakennuksista, joissa on kaupungin ulkopuolisia toimijoita, on nähty tarpeelliseksi kartoittaa yhdistystoiminnassa käytettäviä tiloja ja tulevaisuuden tarpeita.

 Yhdistyksiä pyydetään vastaamaan tilatarpeita koskevaan kyselyyn tässä osoitteessa viimeistään maanantaina 27.1.2020: https://bit.ly/2SNdJgO

Lisätietoja antavat liikuntasihteeri Elina Rautanen p. 050 5180 589 ja kulttuurisihteeri Jukka Vehmas p. 050 5930 470.