Uutisarkisto

Kaupunki pyytää selvitystä ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöiltä

Julkaistu: 8.7.2020


Valtioneuvosto antoi vuonna 2017 jätevesiasetuksen ja teki ympäristösuojelulain muutoksen. Asetuksessa puututtiin talousjätevesien käsittelyyn viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Asetuksella pyritään haitallisten vesistövaikutusten, kuten rehevöitymisen ja ympäristökuormituksen, hillitsemiseen. Viime kesänä Laitilan kaupunki toteutti laajan kartoituksen, jossa käytiin läpi ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöjä, joilla mahdollisesti ei vielä ollut käytössä uusia puhdistusvaatimuksia täyttävää jätevesijärjestelmää. Lainsäädännön mukaan puhdistusvaatimukset täyttävä jätevesijärjestelmä tuli olla 31.10.2019 mennessä toteutettu.

 

Viime kesän kartoituksessa ei saatu yhteyttä kaikkiin kiinteistön haltijoihin, joiden kiinteistöllä ei mahdollisesti ole vaadittua jätevesijärjestelmää olemassa. Nyt kaupunki lähestyy kyseisten kiinteistöjen haltijoita toistamiseen selvityspyyntökirjeellä. Kyseisiä kiinteistöjä on Laitilassa vielä noin 160. Selvityspyyntökirjeessä on kerrottu, miten asian kanssa voi edetä ja kaupungin palveluksessa toimiva ympäristötarkastaja Minna Kivimäki neuvoo kaupunkilaisia tarpeen mukaan. Kivimäki on heinäkuussa viikoilla 28-30 tavoitettavissa tiistaisin p. 0407569695 / minna.kivimaki@laitila.fi. Neuvontaa tulee olemaan saatavilla myös syksyllä, tarkemmat tiedot löytyvät elokuun alusta alkaen kaupungin nettisivuilta. Selvityspyyntölomakkeet tulee palauttaa 14.8.2020 mennessä kirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti.

 

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Tuija Kailaste, puh. 050 342 8745, tuija.kailaste@laitila.fi