Kaupunginvaltuuston kokous 3.2.2020

Julkaistu: 4.2.2020

Kaupunginvaltuuston kokouksia voi seurata livenä Youtuben Laitila tv -kanavassa. Kuvakaappaus 28.1.2020 Youtube.


ALOITE MAKSUTTOMASTA SYNNYTYKSESTÄ LÄHETEKESKUSTELUSSA

Valtuutettu Kylä-Heikon aloite tuli lähetekeskusteluun

Laitilan kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden ensimmäisen kerran maanantaina 3.2. Valtuutettu Tapio Kylä-Heikon joulukuun valtuustossa esittämä aloite maksuttomasta synnytyksestä oli edennyt lähetekeskusteluun ja valtuustosta asia menee nyt sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattilan valmisteltavaksi. Aloitteessa esitettiin, että kaupunki korvaisi synnyttäville äideille synnytykseen liittyvän vuodeosastohoidon omavastuuosuuden 48,60 €/vrk. Maksuttomuus kattaisi kaikki synnytyksen jälkeen osastolla vietettävät vuorokaudet ja maksuttomuus koskisi tänä aikana koko perhettä (korvaisi siis perhehuoneen kustannukset). Valtuutettu Kylä-Heiko perusteli aloitetta syntyvyyden laskulla taloudellisen epävarmuuden näytellessä siinä tärkeää roolia. Myös muiden kuntien, kuten Turun, Raision ja Ruskon, esimerkki on ollut aloitteen innoittajana.

 

Eero Honkosen rahastoon puhallettiin eloa

Vuonna 1986 Laitilan kaupunki otti hoitaakseen maakuntaneuvos Eero Honkisen rahaston. Rahaston tarkoituksena on sen sääntöjen mukaan edistää Laitilan kehittämistä kulttuurin, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä elinkeino- ja talouselämän aloilla tavoitteena henkisesti ja aineellisesti korkeatasoisen yhdyskunnan luominen sekä asukkaiden viihtyisyyden ja toimeentulon parantaminen. Sääntöjen mukaan tunnustuspalkinnon voi jakaa vuosittain itsenäisyyspäivänä 1-2 henkilölle tai yhteisölle, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet rahaston tavoitteiden saavuttamisessa.

Rahaston hoidosta vastaavaksi hoitokunnaksi säännöissä määriteltiin kulttuurilautakunnan ja elinkeinolautakunnan puheenjohtajat sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtajan. Kyseisiä lautakuntia ei enää ole, joten kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kokoonpanon hallituksen ehdotuksen mukaisesti lisäten hallituksen esitykseen kuitenkin vielä Honkosen jälkeläisten nimeämän jäsenen. Muut hoitokunnan jäsenet ovat sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja, joka myös toimii rahastossa asiamiehenä. 

Rahastosta ei ole vuosiin myönnetty tunnustuksia, joten seurattavaksi jääkin, ojennetaanko tämän vuoden itsenäisyyspäivänä huomionosoituksia entisen kunnanjohtajan nimeä kantavasta rahastosta.

 

Heinikkalan navetan ja Kaukolankodin seuraavat vaiheet saivat sinettinsä

Kaupunginhallitus hyväksyi Heinikkalan navetasta tulleen sopimusehdotuksen tammikuussa ja valtuusto antoi sopimukselle nyt sinettinsä. Hyväksytyssä sopimuksessa kohteen kauppahinnaksi tuli 6001 euroa ja kaupunki sitoutui ehtoon, jossa sen on sijoitettava kulttuurihistoriallisesti merkittävän navetan kunnostukseen 55 000 euroa. Kunnostuskustannusten saavuttaessa tämä raja, tehdään kohteesta varsinaiset kauppakirjat. Ostaja on tahollaan sitoutunut kunnostamaan vuosien saatossa huonokuntoiseksi päässeen rakennuksen.

Valtuusto hyväksyi myös hallitukselta tulleen uutta ikäihmisten asumisyksikköä koskevan esityksen. Kaukolankodin ja Koivukodon korvaavan asumisyksikön suunnittelu etenee siten kilpailutukseen. Siinä on tarkoitus arvioida, onko nykyisestä Kaukolankodista hyödynnettävissä keittiö ja onko mahdollista remontoida Kaukolankotiin 30-40 palveluasumisen paikkaa. Loput noin 30 paikkaa tulisivat samalla suunniteltavaan uudisrakennukseen. Valtuusto myönsi 50 000 euron lisämäärärahan tilaratkaisun suunnitteluun vuodelle 2020.

 

 

 Lisätietoja 

talous- ja hallintojohtaja Sirpa Romppainen, puh. 050 3031789, sirpa.romppainen@laitila.fi  

sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila, puh. 050 3365269, jussi.mattila@laitila.fi

tekninen johtaja Mika Raula, puh. 050 0596127, mika.raula@laitila.fi