Kaupunginvaltuuston kokous 14.9.2020

Julkaistu: 15.9.2020

KORONAVAIKUTUKSET NÄKYVÄT OSAVUOSIKATSAUKSESSA

Laitilan kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 14.9.2020. Kaupunginhallituksen esittämä johtajasopimus Laitilan kaupungin ja kaupunginjohtaja Lauri Katteluksen välillä hyväksyttiin valtuustossa esityksen mukaisesti. Kuntalain edellyttämässä johtajasopimuksessa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Kaupunginjohtajan työn painopistealueiksi hyväksytyssä johtajasopimuksessa mainitaan muun muassa kaupunkistrategian käytäntöön saattaminen ja elinkeinotoiminnan hallinta. Johtamisen ristiriitatilanteita koskevaa sopimustekstiä on selkeytetty aiempaan sopimukseen nähden. Muilta osin hyväksytty johtajasopimus on suurimmilta osin samanlainen kuin vuonna 2017 Johanna Luukkosen kanssa tehty.

Valtuusto merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen 1-6/2020. Katsauksesta käy ilmi koronakevään vaikutukset. Epidemia vaikutti talouteen tuottoja pienentävästi kaupungin järjestämän toiminnan vähentyessä tai ollessa tauolla. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja kansalaisopistossa myönnettiin asiakasmaksuissa koronahyvityksiä. Toisaalta erilaiset avustukset nostivat tuottoja ja toimintatuotot tulevat ennusteen mukaan kokonaisuutena toteutumaan talousarvion mukaisesti. Erityisen suuri vaikutus epidemialla on verotulojen kehitykseen, kun ennusteen toteutuessa vuoden verotulot tulevan olemaan 1,7 miljoonaa euroa pienemmät kuin mitä talousarviossa on arvioitu.


Lisätiedot: vt. talous- ja hallintojohtaja Atte Hyvärinen, atte.hyvarinen@laitila.fi, puh. 0407050347