Uutisarkisto

Kaupunginvaltuusto vahvisti veroprosentit

Julkaistu: 15.11.2022

Laitilan kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 14.11.2022 ja vahvisti kaupungin tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit. Vuodelle 2022 määrätty tuloveroprosentti määrittää myös vuoden 2023 tuloveroprosentin, koska Manner-Suomen kunnat eivät voi muuttaa tuloveroprosenttejaan syksyllä 2022. Sote-uudistuksen yhteydessä vuodelle 2023 tehtävä veroprosenttileikkaus tehdään jo määritellystä, vuoden 2022, tuloveroprosenteista. Laitilan osalta veroprosentti tulee 12,64 prosenttiyksikön leikkauksen jälkeen olemaan 8,11 prosenttiyksikköä. Kaikkien Manner-Suomen kuntien leikkaus tehdään saman prosenttiyksikön mukaan.

Kiinteistöveroprosenttien osalta valtuusto vahvisti samat prosentit, jotka ovat olleet jo vuodesta 2017 lähtien samat: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93, vakituisen asuinrakennuksen 0,41, muiden asuinrakennusten (vapaa-ajanrakennusten) 1,00, yleishyödyllisten yhteisöjen 0,00, rakentamattoman rakennuspaikan 3,00 ja voimalaitosten 2,00.

Organisaatiorakennemuutoksen myötä kaksi jaostoa aloittaa toimintansa

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Tulossa on myös TE-palvelu -uudistus, jonka myötä kunnille siirtyy entistä suurempi rooli työllisyyspalveluiden järjestäjänä. Tulevien uudistusten nojalla valtuusto päätti uudesta organisaatiorakenteesta, joka tulee voimaan 1.1.2023. Sen myötä kaupungin toimialoista jää sosiaali- ja terveystoimi pois ja luonnollisesti myös sosiaali- ja terveysvaliokunta. Erillisyksiköt ovat uudessa rakenteessa koottu yhdeksi elinvoiman erillisyksiköksi. Luottamuselinorganisaatioon tulee kaksi uutta jaostoa kaupunginhallituksen alaisuuteen: elinvoimajaosto ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto.

Elinvoimajaosto tulee seuraamaan ja valmistelemaan kaupungin kaavoitusta ja maankäyttöä sekä vastaa elinkeino-, työllisyys- ja maahanmuuttoasioista. Jaoston aloitettua toimintansa nykyinen elinkeinoryhmä ja kaavaryhmä lakkaavat. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto tulee kootusti vastaamaan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävästä, vastaamaan yhteistyöstä hyvinvointialueen kanssa ja päättämään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi annettavista avustuksista.

 

Lisätiedot: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi