Uutisarkisto

Kaupunginvaltuusto siirsi investointeja tuleviin vuosiin

Julkaistu: 7.6.2022

Laitilan kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 6.6.2022 ja hyväksyi kaupunginhallituksen esittämät muutokset vuoden 2022 talousarvion investointiosaan. Yleisen kustannustason huomattava nousu on johtanut siihen, että investointeja on tarpeen siirtää tai jakaa lähivuosiin. Esimerkiksi pesäpallokatsomon 260 000 euron investointi siirrettiin vuosille 2023-2024 ja Vihtorinkadun 100 000 euron kunnostus vuodelle 2023.

Kaupungin talousasioiden osalta kaupunginvaltuustolla oli käsiteltävän myös vuoden 2021 tilinpäätös. Kaupungin tilikauden ylijäämä on 1 534 898 euroa ja tilikauden tulos 1 402 268 euroa ylijäämäinen. Vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa tilikauden tuloksen arvioitiin jäävän -387 088 euroa alijäämäiseksi. Valtuusto myönsi vuoden aikana lisämäärärahoja yhteensä 65 000 euroa, joten tilikauden tulos muodostui 1 854 356 euroa lopullista talousarviota paremmaksi.

Tarkastuslautakunta toivoo kaupunkikuvan parantamista ja tonttitarjonnan lisäämistä

Valtuusto merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnalta saamansa arviointikertomuksen vuodesta 2021. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida kaupungin hallinnon ja talouden toteutumista. Arviointikertomuksessa lautakunta nosti esiin seitsemän kohtaa, joista se edellyttää selvitystä toteutettavien toimenpiteiden osalta.

Lautakunta nosti esille esimerkiksi kaupungin positiivisen markkinoinnin lisäämisen ja kaupunkikuvan parantamisen sekä työnantajaimagon kohentamisen. Omakoti- ja teollisuustontteja toivottiin lisättävän kiirehtimällä kaavoitusprosesseja. Myös vuokra-asuntotarjontaan toivottiin lisäystä. Lautakunta toivoi selvitystä myös työmarkkinatuen kuntaosuuden huomattavasta ylittymisestä.

 

Lisätiedot: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi