Uutisarkisto

Kaupunginvaltuusto hyväksyi pakolaisten palvelujen järjestämisestä aiheutuneet lisämäärärahat

Julkaistu: 10.5.2022

Laitilan kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 9.5.2022 ja hyväksyi kaupunginhallituksen ehdottaman lähes 800 000 euron lisämäärärahan Ukrainasta tulleiden pakolaisten palvelujen järjestämistä varten. Laitilan kaupunkiin on saapunut Ukrainan sodan alkamisen jälkeen jopa satoja sotaa pakenevia ihmisiä. Pakolaisten tulo on kaupungin palvelutarjonnassa näkynyt mm. asunto-, varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen merkittävästi lisääntyneenä kysyntänä. Pakolaiset ovat oikeutettuja tiettyihin peruspalveluihin ja Laitilan kaupunki on pyrkinyt tarjoamaan myös tietyiltä osin lakisääteisiä velvollisuuksiaan kattavammin apua pakolaisille.

Valtuusto hyväksyi peltokaupat äänestyksen jälkeen

Kaupunginhallitus päätti alkuvuonna asettaa kaupungin omistuksessa olevista peltoalueista (n. 55 ha) myyntiin n. 16,8 hehtaarin edestä alueita. Myytävät peltolohkot eivät olleet soveltuvia käytettäviksi vaihtomaina maanhankinnassa esim. kaavoituksen toteuttamiseen, eikä niistä saatavat vuokratulot ole kaupungille merkittäviä. Lisäksi kuluvan vuoden talousarvioehdotus sisältää odotuksia myyntituotoista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen tarjouskilpailussa vastaanotetut korkeimmat tarjoukset. Äänestyksessä (15-15) puheenjohtajan ääni ratkaisi tuloksen. Peltomyynnistä kaupungille kertyy tuloja yhteensä 267 205 euroa.

 

Lisätiedot: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi