Uutisarkisto

Kaupunginhallitus pyytää lausuntoja Kaukolankodin tilaratkaisusta

Julkaistu: 12.10.2021

Laitilan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 11.10.2021 ja päätti esittää lausuntopyynnön tekniselle valiokunnalle, sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, vanhusneuvostolle sekä Pyhärannan kunnalle ja Rauman kaupungille Kaukolankodin tilaratkaisusta. Kaukolankodin laitoshoitopaikat on kaupunginvaltuuston päätöksellä päätetty muuttaa tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Jotta palvelumuutos pystyttäisi tekemään niin, että se palvelee olemassa olevia tarpeita mahdollisimman hyvin, on Kaukolankodin tilaratkaisusta tehty kattava selvitys. Selvityksen mukaan on kolme vaihtoehtoista ratkaisua Kaukolankodin tilojen suhteen: nykyisten tilojen saneeraus ja laajennus, uusien korvaavien tilojen rakentaminen omaan taseeseen tai tilojen hankinta vuokraamalla.

Kaukolankodin saneerauksen kustannukseksi on arvioitu 3 370 000 euroa ja palvelumuutoksessa tarvittavan laajennusosan kustannukseksi 2 860 000 euroa. Näin ollen saneerauksen ja laajennusosan käsittävän vaihtoehdon arvioitu kokonaiskustannus olisi 6 230 000 euroa.

Uudisrakennuksen rakentamiskustannukset taas olisivat n. 8,2-10 M€. Tilojen vuokraamisen osalta laskennallisesti 8,2 M€:n hanke 20 vuoden maksuajalla ja 1,5 % korolla antaisi pääomavuokran osuudeksi ensimmäisenä vuonna 533 000 euroa, josta se lähtisi laskemaan vuosittain. Tämän lisäksi ylläpitovuokraksi olisi 115 200 euroa. Tulevalla korkotasolla sekä hankkeeseen valittavalla laatu- ja mitoitustasoilla on merkitystä hintaan ja vuokratasoon.

Kustannusnäkökulman lisäksi vanhojen tilojen remontoinnissa tai vaihtoehtoisesti uusiin tiloihin siirtymisessä on omat vaikutuksensa toiminnallisesti. Lausuntokierroksen jälkeen kaupunginhallitus käsittelee asiaa uudelleen ja antaa ehdotuksensa kaupunginvaltuustolle.

Kaukolankoti on Laitilan, Pyhärannan ja Rauman omistama 52-paikkainen vanhainkoti. Laitila omistaa 38, Pyhäranta 11 ja Rauma 3 asukaspaikkaa. Tulevaisuuden suunnitelmissa tavoitteena on nostaa asukaspaikkojen määrä 60:een (jolloin myös nykyisen Koivukodon palveluasumisyksikön paikat olisivat samassa kokonaisuudessa). Kaukolankoti tarjoaa nykyisellään vanhuksille ympärivuorokautista pitkäaikais- ja lyhytaikaishoitoa.

 

Lisätiedot: kaupunginjohtaja Lauri Kattelus, puh. 0407433619, lauri.kattelus@laitila.fi