Uutisarkisto

Kaupunginhallitus päätti olla aloittamatta vesihuoltolaitoksen yhtiöittämistä

Julkaistu: 29.6.2021


Laitilan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 28.6.2021 ja totesi, ettei se aloita vesihuoltolaitoksen muuttamista osakeyhtiöksi. Vesihuoltolaitoksen yhtiöittäminen otettiin esille toimenpiteenä osana talouden tasapainottamisohjelmaa. BDO Oy:n tekemän selvityksen mukaan nykyisen kaltainen toimintamalli on verotuksen ja rahoituksen kannalta edullisin. Nykyisen taseyksikön tai liikelaitoksen haittana on kuitenkin se, että vesihuollon velat ovat kaupunginkin velkaa, joten täydelliseen taloudelliseen eriyttämiseen ei nykyisellä mallilla ole mahdollista päästä. Kaupunginhallitus totesi päätöksessään, että yhtiöittämiseen voidaan palata myöhemmin, mikäli taloustilanne tai muut syyt antavat sille perusteet.

Laitilan kaupunki mukana sote-uudistuksen valmistelussa Varsinais-Suomessa

Sote-uudistuksen valmisteluun perustetaan Varsinais-Suomessa väliaikainen valmistelutoimielin ja muutosorganisaatio. Varsinais-Suomessa haasteita yhtenäisen alueellisen sote-järjestäjäorganisaation perustamiseen luovat maakunnan sote-järjestelmän hajanaisuus ja alueen koko. Kaupunginhallitus päätti, että Laitilan kaupunki osallistuu valmisteluun ja nimesi väliaikaisen valmistelutoimielimen jäseniksi Vakka-Suomen edustajaksi Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Atso Vainion ja hänen varajäsenekseen Uudenkaupungin talousjohtaja Anne Takalan. Lisäksi kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtaja Lauri Katteluksen käymään tarvittaessa neuvotteluja organisaation perustamiseksi ja käyttämään Laitilan kaupungin puhevaltaa sekä nimeämään mahdollisia kaupungin edustajia.

Sote-uudistuksen myötä julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestettäväksi 1.1.2023 alkaen.


Lisätiedot: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi