Uutisarkisto

Kaupunginhallitus hyväksyi tilinpäätöksen

Julkaistu: 27.4.2021

Laitilan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 26.4.2021 ja hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen jättäen sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilinpäätöksen laatiminen viivästyi lähes kuukaudella, eikä sitä saatu valmiiksi kuntalain määräämässä ajassa. Tilinpäätöksen laadinta on hankittu ostopalveluna Sarastialta, ja viivästykset johtuivat kaupungista riippumattomista syistä. Vuoden 2020 tilikauden tulos on 2 805 865,27 euroa ylijäämäinen ja tilinpäätös menee tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.     

Leikkipuiston rakentamiselle myönnettiin poikkeamislupa

Kaupunginhallitus käsitteli Laitilan seurakunnalta tullutta poikkeamislupahakemusta asemakaavan vastaiseen käyttötarkoitukseen. Seurakunta suunnittelee muuttavansa viime vuonna hankkimansa asuinkäyttöön tarkoitetun tontin leikkipuistoksi. Tontti sijaitsee lähellä Osuuskauppa Keulan kiinteistöä, johon seurakunnan virasto on siirtynyt. Virastossa toimivat mm. seurakunnan perhekerhot.

Kaupunki on kuullut tontin rajanaapureita poikkeamislupahakemuksesta ja yksi naapuri esitti muistutuksen siihen. Muistutus koski leikkipuistoon kulkemista ja muistutuksen tekijä esitti, että kulkeminen rakennettavaan leikkipuistoon tulisi tapahtua Osuuskauppa Keulan puoliselta rajalta. Kohteessa suoritetun maastokatselmuksen perusteella päädyttiinkin siihen, että pääkulku tullaan leikkipuistoon järjestämään sieltä. Kulku seurakunnan tiloista leikkipuistoon kulkee reittiä parkkialueen läpi, joka seurakunnan ja Osuuskauppa Keulan keskusteluissa on todettu sopivimmaksi.

Kaupunginhallitus päätti myöntää seurakunnalle poikkeamisluvan. Poikkeamislupahakemuksen kohteena oleva kiinteistö tullaan ottamaan mukaan alueella meneillään olevan asemakaavamuutokseen ja alue tullaan kaavamuutoksella muuttamaan leikkipuistoksi. Kaavamuutoksen myötä tullaan myös turvallinen kulkureitti leikkipuistoon suunnittelemaan katusuunnitelmassa.

 

Lisätiedot: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi