Uutisarkisto

Kaupunginhallitus antaa lausunnon valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan

Julkaistu: 16.2.2021

Valtatie 8:n perusparannuksella on suuri merkitys myös Laitilan elinvoimaan.

Laitilan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 15.2.2021 ja päätti antaa lausunnon valtioneuvoston valmistelemaan valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, joka koskee vuosia 2021-2032. Suunnitelman valmistelu luo yhteistä tilannekuvaa liikennejärjestelmän kehittämistarpeista ja ratkaisuista ja kokoaa yhteen valtion ja kuntien toimenpiteet liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Laitilaa suunnitelma koskee valtatie 8:n perusparannuksen osalta. Kaupunginhallitus päätti antaa lausunnon, jossa otetaan kantaa siihen, että luonnos ei anna juurikaan vastauksia yksittäisten hankkeiden osalta. Lausunnossa tuodaan myös esille Laitilaan suunniteltujen toimenpiteiden laajempi merkitys teollisuudelle ja koko 8-tien tärkeys läntisen Suomen valtaväylänä. Kevään aikana tapahtuvan eduskuntakäsittelyn jälkeen valtioneuvosto päättää suunnitelmasta.

Etätyöohje hyväksyttiin

Hallitus hyväksyi yhteistyötoimikunnan esityksen mukaisesti kaupungin etätyöohjeen. Koronaepidemian aikana etätyötä on jo tehty niissä työtehtävissä, joissa se on ollut mahdollista. Etätyöohjeiden myötä tavoitteena kuitenkin on, että etätyötä tehdään myös epidemiatilanteen jälkeen. Etätyön tekemisen edellytyksenä on, että siitä on esimiehen ja työntekijän kesken sovittu ja se on tarkoituksenmukaista. Etätyön tekemisellä on todettu olevan paljon positiivisia vaikutuksia, kuten sairauspoissaolojen väheneminen ja työn ja muun elämän yhteensovittamisen tukeminen. Etätyö myös vähentää työmatka-autoilua ja siten kaupungin hiilijalanjälkeä, mikä on Laitilalle HINKU-kaupunkina tärkeää.

 

Lisätiedot: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi