Uutisarkisto

Kaupunginhallituksen kokous 8.6.2020

Julkaistu: 10.6.2020

LAITILA HAKEE VALTIONAVUSTUSTA OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTÄMISEN EDISTÄMISEKSI

Työllisyyttä edistäviä yksilöllisiä polkuja halutaan rakentaa

Laitilan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 8.6.202. Kokouksessaan hallitus päätti myöntää luvan valtionavustuksen hakemiselle. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää kunnille valtionavustuksia vuosille 2020-2022, jotta ne voisivat valmistella ja ottaa käyttöön työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Avustusten myöntäminen liittyy pääministeri Marinin hallitusohjelman osatyökykyisten työttömien tukemiseen keskittyvään Työkykyohjelmaan. Laitila hakee valtionosuutta monialaiseen palvelukokonaisuuteen, jonka myötä rakentuvat osatyökykyisten työllisyyttä edistävät yksilölliset polut. Yksilöllistä työllistämistä tukisi työllisyyskoordinaattori, jonka tehtävänä olisi yhdistää työntekijä, työ ja työnantaja. Työllisyyttä edistävät palvelut koordinoitaisi Palke5&7:stä. Valtionosuudella katettaisi muun muassa 1,5 henkilön palkkauskustannukset. Kolmen vuoden hankkeen kustannukseksi tulisi n. 230 000 euroa, joista valtionosuus kattaisi n. 184 000 euroa. Kaupungin omavastuuosuuden voi kattaa työpanoksella.

Talous- ja palkkahallinnon YT-neuvottelut päätettiin

Kaupunginvaltuuston hyväksymään talouden tasapainotusohjelmaan vuosille 2020-2022 sisältyi yhtenä toimenpiteenä selvitys kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon mahdollisesta ulkoistamisesta. Selvitystyö oli nyt valmistunut konsulttiyhtiön toteuttamana, ja siinä todettiin, että talouden tasapainottamisen näkökulmasta mikään olemassa olevista vaihtoehdoista (nykyisten ohjelmistojen päivitys, järjestelmäyhteistyö ja ulkoistaminen) ei toisi lyhyellä aikavälillä säästöjä. Selvitystyön tekijän suositus kaupungille oli, että se jatkaa nykyisten ohjelmistojen kehittämistä ja ottaa käyttöönsä puuttuvat lisäosat. Samalla tulee pystyä turvaamaan riittävä henkilöresurssi poikkeustilanteissa ja ostopalveluja on voitava käyttää tarpeen mukaan. Hallitus päätti, että kaupungissa talous- ja palkkahallinto järjestetään edelleen omana toimintana ostopalveluja tarpeen mukaan käyttäen. Hallitus päätti samalla lopettaa talous- ja palkkahallinnon yhteistoimintaneuvottelut.  

 

Lisätiedot: vt. talous- ja hallintojohtaja Atte Hyvärinen, puh. 040 705 0347, atte.hyvarinen@laitila.fi