Kaupunginhallituksen kokous 13.1.2020

Julkaistu: 14.1.2020


HEINIKKALAN NAVETAN TULEVAISUUTTA KÄSITELTIIN LAITILAN KAUPUNGINHALLITUKSESSA

Laitilan kaupunginhallitus kokoontui vuoden ensimmäistä kertaa maanantai-iltana. Kaupungin omistaman vanhan kivinavetan, nk. Heinikkalan navetan, tulevaisuuden suunta sai ensiaskeleen hallituksen hyväksyttyä siitä tullut kunnostusta ja ostoa koskevan sopimusehdotuksen. 

Ostajien tarjouksessa kauppahinnaksi määriteltiin 6001 euroa ja sopimukseen sisältyi ehto, että kaupungin on sijoitettava kulttuurihistoriallisesti merkittävän navetan kunnostukseen 55 000 euroa. Kunnostuskustannusten saavuttaessa tämän rajan, tehtäisi kohteesta varsinaiset kauppakirjat. 

Ostajat ovat tahollaan sitoutuneet kunnostamaan rakennuksen, joka on vuosien saatossa päässyt huonoon kuntoon. Hallituksen näytettyä ehdotukselle vihreää valoa, etenee asia vielä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä oli myös Laesaaren asemakaava. Alkuvuodesta 2019 asemakaavamuutoksen aloitusvaiheessa kävi ilmi, että Niittymäki-nimisen kiinteistön osalta oli Museovirastolle ilmoitettu alueelta löytyneistä luista ja kiviröykkiöistä. 

Kohde sai muinaismuistolain nojalla rauhoitetun alueen statuksen. Heinäkuussa kaupunki tilasi kohteen inventointityön, jonka raportissa todettiin, ettei alueella ole esihistoriallisia löytöjä tai merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä. 

Kaavaryhmän esityksen mukaisesti kaupunginhallitus päättikin nyt asettaa asemakaavan muutoksen ja laajennuksen nähtäville ja jatkaa viime vuonna odottamaan jääneen Niittymäen kiinteistöä koskevaa ostoprosessia.

Hyvien uutisten jatkoksi kaupunginhallituksessa esitetty siivouksen työtuntien lisääminen meni läpi ja lisäykset taloudelliset vaikutukset on myös vuoden talousarviossa osattu ennakoida.

 


Lisätietoja: tekninen johtaja Mika Raula, puh. 050 0596127, mika.raula@laitila.fi