Kaupunginhallituksen kokous 10.2.2020

Julkaistu: 11.2.2020


KAUPUNGINHALLITUS LÄHETTI NELJÄ ALOITETTA LÄHETEKESKUSTELUUN

 

Valtuustoryhmät osoittivat aloiteaktiivisuutta

Laitilan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 10.2. ja esityslistalla olivat muun muassa neljä valtuustoaloitetta. SDP:n valtuustoryhmä esitti suolistosyövän seulonnan aloittamista 60-74 -vuotiaille kaupunkilaisille säästöaloitteena. Esitystä perustellaan sillä, että seulontatestauksen kustannus on melko pieni siihen nähden, mitä suolistosyövän hoito maksaa. Suomen Syöpärekisterin tietojen mukaan EU suosittaa suolistosyövän seulontaa ja vuoden 2020 aikana seulontaa järjestää 11 kuntaa, joiden joukossa on Vakka-Suomesta Kustavin kunta.

Keskustan valtuustoryhmä taas oli tehnyt aloitteen panttikuittilokeroiden käyttöönotosta. Ajatuksena aloitteessa on sijoittaa eri yhdistyksiä edustavia lokeroita päivittäistavarakauppojen pullonpalautusautomaattien läheisyyteen ja mahdollistaa näin asukkaille matalan kynnyksen periaatteella pienten lahjoitusten tekemisen paikallisille yhdistyksille.

Näiden aloitteiden lisäksi Pro Vakka-Suomen valtuustoryhmä oli laatinut kaksi aloitetta. Toinen koski kaupungin palveluasumisratkaisuja ja toisessa esitettiin kaupungin omistuksessa olevista asunnoista tarkan selvityksen toimittamista kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus lähetti kaikki neljä aloitettu kaupunginvaltuuston lähetekeskusteluun.


Voimaa yrittäjille hankkeen kautta

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin osallistumisen Varsinais-Suomen yrittäjien Varsinaisvoimaa -hankkeeseen 4000 euron kokonaiskustannuksella hankeajaksi eli yhden vuoden ajaksi. Hankkeen tavoitteena on kehittää yritysten innovaatio- ja uudistumiskykyä sekä madaltaa kynnystä liiketoiminnan kehittämistoimenpiteiden, tuotekehityksen ja innovaatioprosessien käynnistämiseksi.


Opetustoimeen vahvistusta sijaispoolin kautta

Kaupungilla on sijaispoolikäytäntö ollut käytössä muun muassa hoitajien ja koulunkäynninohjaajien osalta. Kaupunginhallitus päätti nyt perustaa erityisopetuksen opettajan viran sijoituspaikkanaan sijaispooli. Alakoulujen osalta on jo yksi luokanopettaja sijaispoolissa ja nyt rekrytoitava opettaja sijoittuu pääasiassa yläkouluun. Erityisopetuksen opettajalla katsotaan olevan parhaimmat mahdollisuudet vastata eri oppiaineiden opetustarpeisiin.

Uuden viran ajatuksena on, että ensisijaisen työskentelypaikkansa Varppeen koulun lisäksi kyseinen opettaja siirtyisi tarvittaessa muuhun perusopetuksen kouluun tai Laitilan lukioon opettamaan. Tarkoituksena on vastata sijaistarpeeseen, jota kohdataan tasaisesti eri kouluissa lukuvuoden aikana. Sijaispoolissa oleva opettaja sujuvoittaisi opetusarjessa eteen tulevia yhtäkkisiäkin tilanteita vähentäen tarvetta rekrytoida lyhytaikaisia sijaisia. Tällä tavoin myös turvataan oppilaiden kouluarkea.

 

Lisätietoja:

Elinvoimapäällikkö Juha-Matti Päivölä, puh. 050 518 0595, juha-matti.paivola@laitila.fi

Sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 518 0588, heli.kiertokari@laitila.fi