Uutisarkisto

Kaukolankoti menestyi valtakunnallisessa kyselyssä

Julkaistu: 24.11.2022

Vanhuspalvelujen ensimmäisen kansallisen asiakaskyselyn tulokset on julkaistu.


Tiedot perustuvat THL:n kansalliseen Kerro palvelustasi -kyselyyn, joka toteutettiin 14.3.–15.6.2022. Tiedonkeruuseen osallistui yli 2 800 julkista ja yksityistä yksikköä ympäri Suomea. Vastauksia saatiin 42 000 vanhuspalvelujen käyttäjältä kotihoidossa ja hoivakodeissa. 

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL on koonnut yhteen parhaat asiakasarviot saaneet vanhuspalvelujen toimintayksiköt. 

Parhaat yksiköt on valittu seuraavilla kriteereillä:

  • Jokaiselta hyvinvointialueelta on valittu kolme kotihoidon ja tavallisen palveluasumisen sekä kolme ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikköä. Tulokset on julkistettu niiden yksiköiden osalta, jotka antoivat suostumuksensa nimensä julkaisuun.
  • Asumispalveluyksiköt ovat saaneet parhaat pisteet seuraavista väittämistä muodostetun summaindikaattorin perusteella:

  1. Saan tarpeeksi apua ja palvelua
  2. Hoitajat ovat ystävällisiä
  3. Minulla on turvallinen olo
  4. Toiveitani otetaan huomioon hoivassa ja palvelussa
  5. Olen tyytyväinen ruokaan

  • Mukana on vain kotihoidon ja tavallisen palveluasumisen yksiköitä, joista saatiin vähintään 20 asiakasvastausta, ja ympärivuorokautisen palveluasumisen yksi-köitä, joista saatiin vähintään 10 asiakasvastausta.


Jatkossa kysely on lakisääteinen ja se tehdään kahden vuoden välein.


Kaukolankoti sijoittui seitsemänneksi koko maan parhaissa asiakasarvioissa koskien ympärivuorokautista palveluasumista. Varsinais-Suomen hyvinvointialueella Kaukolankoti ylsi kolmen parhaan joukkoon.


Hienojen tulosten taustalla on sitoutunut henkilökunta, jolle ikäihmisten hyvinvointi on sydämen asia. Henkilökunta on myös koulutusmyönteistä: Uuden tiedon hankinta kehittää ammattitaitoa ja antaa valmiuksia haastavampienkin tilanteiden kohtaamiseen ja tyytyväisyyden lisääntymiseen näissäkin tilanteissa. Asiakaslähtöisyyden korostaminen on ollut olennainen osa Kaukolankodissa tehtävää työtä. Kiitos Kaukolankodin koko henkilökunnalle ja tukipalvelujen henkilökunnalle, jotka ovat yltäneet näihin erinomaisiin tuloksiin!


Tarkemmin voitte lukea THL:n kyselystä osoitteessa:


https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kerro-palvelustasi-kansallinen-vanhuspalvelujen-asiakastyytyvaisyyden-seuranta/keskeiset-tulokset

ja

https://thl.fi/documents/10531/8576032/Parhaimmat+asiakasarviot+saaneet+vanhuspalvelujen+yksik%C3%B6t.pdf/ca4b70cc-4ef0-886a-4361-d3181f43fe93?t=1669122925789


Johanna Ahokas, Sari Koski ja Jani Silvast