Uutisarkisto

Kaukolankodin kehittäminen etenee

Julkaistu: 15.4.2021

Laitilan sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontui keskiviikkona 14.4.2021 ja merkitsi tiedoksi Kaukolankodin kiinteistön ja toiminnan kehittämisen tämän hetken tilanteen. Sosiaali- ja terveysvaliokunta, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ovat hyväksyneet vuonna 2020 nykyisen Kaukolankodin ja Koivukodon korvaavan asumispalveluyksikön suunnittelun kilpailuttamisen. Kilpailuttamisen yhteydessä arvioidaan nykyisen Kaukolankodin keittiön hyödyntäminen ja mahdollisuudet remontoida Kaukolankodin nykyisiin tiloihin 30-40 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Loput arviolta 30 paikkaa on tarkoitus suunnitella uudisrakennukseen. Hankkeen suunnittelun aikana päätetään erikseen, toteutetaanko hanke omaan taseeseen vai vuokrataanko tilat. Vuodelle 2021 on varattu 50 000 euron määräraha asian valmistelemiseksi. Valmistelutyön etenemisestä oli valiokunnalle kertomassa tekninen johtaja Mika Raula, sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas sekä vt. asumispalvelujohtaja Jani Silvast.

Tekninen toimiala on aloittanut yhteistyön HTJ rakennuttajatoimiston kanssa kilpailutuksen valmistelemiseksi. Kilpailutuksen etenemissuunnitelmaa ovat olleet kuulemassa myös ikääntyvien palveluiden esihenkilöitä sekä sosiaali- ja terveysjohtaja. Sosiaali- ja terveystoimi tuottaa kilpailutukseen sisältöä palveluiden näkökulmasta teknisen toimialan keskittyessä omaan osaamisalueeseensa. Yhteistyöllä valmistelu saadaan etenemään aikataulussa. Suunnitelmien edetessä ratkeaa, vuokrataanko tilat toiminnalle ulkopuoliselta rakennuttajalta vai lähdetäänkö korjaamaan Kaukolankodin nykyisiä tiloja. Toiminta tullaan tuottamaan kaupungin omana toimintana tilaratkaisusta riippumatta.

Yhtä aikaa rakennussuunnittelun kanssa etenee laitoshoidon purkamisen valmistelutyö. Suunnittelu on aloitettu ja se halutaan valmistella huolellisesti asiakkaat, omaiset ja läheiset sekä henkilökunta huomioiden.

 

Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas, puh. 050 336 5269, johanna.ahokas@laitila.fi