Uutisarkisto

Hyvinvointikertomus kuvaa kaupungin toimia asukkaidensa hyvinvoinnin edistämiseksi

Julkaistu: 23.5.2023


Laitilan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 22.5.2023 ja merkitsi tiedoksi hyvinvointikertomuksen vuosiraportin vuodesta 2022. Hyvinvointikertomus on keskeinen hyvinvointijohtamisen työkalu kunnissa, ja sen edellytykset nousevat kuntalaista. Hyvinvointikertomus oli aiemmasta tavasta poiketen laadittu aihekokonaisuuksittain, ja siinä kuvataan hyvinvoinnin edistämisen työtä muun muassa osallisuuden ja yhteisöllisyyden sekä turvallisuuden ja viihtyisyyden kautta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ ja sen suunnitelmallinen toteuttaminen ja seuranta ovat kunnille aiempaakin merkittävimpiä. Kunnille on vuoden 2023 alusta otettu käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. Kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy siis osaltaan niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Tällä halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sote-uudistuksen jälkeen.

Vanhus- ja vammaisneuvostot olivat antaneet laaditusta kertomuksesta omat lausuntonsa. Vanhusneuvosto pitää tärkeänä keskusta-alueen kulkuväylien turvallisuuden tarkastelua ja kehittämistä sekä toivoo vaikuttamismahdollisuuksien yhdenvertaistamista. Vanhusneuvosto myös toivoo kaupungin päätöksenteossa ja toiminnassa vaikuttamisen mahdollisuuden korostamista.  Vammaisneuvosto toteaa lausunnossaan, että kertomuksessa ei näy erityistukea tarvitsevien nuorten ja lasten mukaan saattaminen muihin yleisryhmiin. Lisäksi vammaisneuvosto toteaa, että ympäristön ja toiminnan suunnittelussa tulisi huomioidaan erityistarpeet ja esteettömyys jo lähtökohtaisesti.

Kaupunginhallitus esittää hyvinvointikertomusta edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

 

Lisätiedot: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi

Kuva: canva.com