Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto myöntää avustuksia muun muassa syrjäytymisen ehkäisyyn ja ruoka-apuun

Julkaistu: 7.3.2023


Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto kokoontui 6.3.2023 ja päätti jaoston myöntämien avustusten jakoperiaatteista. Jaosto myöntää avustuksia käytettäväksi rekisteröityjen voittoa tuottamattomien järjestöjen ja muiden yhteisöjen toiminnan tukemiseen. Toiminnan tulee kohdistua laitilalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ensisijaisesti avustuksia myönnetään syrjäytymisen ehkäisyyn, osallisuuden, yhteisöllisyyden ja eri-ikäisten kohtaamisten edistämiseen, kuntalaisten toimintakyvyn ja ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen, ruoka-aputoimijoille ja yhdistysten väliseen yhteistyöhön. Avustus on haettavana vuosittain 1.2.-1.4. Tarkemmat myöntämisperiaatteet ja hakuohjeet ovat luettavissa kaupungin kotisivuilla.

Elinvoimajaosto perehtyi kaavoitukseen

Myös elinvoimajaosto kokoontui 6.3. Jaosto kuuli kaupunkisuunnittelija Satu Sarkorannan esittelyn kaavoituksen ajankohtaisista asioista ja kaavoituksen prosesseista. Jaosto merkitsi myös tiedokseen osallistavan budjetoinnin etenemissuunnitelman. Yhdessä enemmän -nimellä etenevän asukasbudjetin toteutus keskittyy tänä vuonna lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Ehdotusten antamisvaihe on parhaillaan käynnissä ja kestää 12.3. saakka.

 

Lisätiedot: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi